Esteu aquí

Comissions consultives

Les Comissions Consultives tenen una funció d'efectes informatius i de participació.

Cada Districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hi hagin de tractar. En el cas de Sant Martí, n'existeixen cinc, que són les següents:

  •  la Comissió d'Urbanisme i Obres,
  •  la Comissió de Medi Ambient,
  •  la Comissió de Serveis a les Persones, Acció Social i Ciutadania,
  •  la Comissió de Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveix, i
  •  la Comissió de Promoció Econòmica.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada Consell de Districte i són obertes a la ciutadania.