Esteu aquí

Consell de Districte

És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor / regidora, nomenat per l’alcalde, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers i conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s´hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves principals funcions són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’Actuació Municipal de Districte (PAD).

El Consell del Districte de les Corts està format per: 
•    La presidència del Consell 
•    Vint-i-un consellers i conselleres 
•    El/la regidor/a del Districte 
•    Els regidors i regidores adscrits 

El regidor/a de Districte i els regidors/es adscrits/es actuen amb veu i sense vot. També poden assistir-hi, amb veu i sense vot, el/la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El/la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari/ària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Membres

 • Josep Maria Montaner Martorell

  Regidor del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Regidor d'Habitatge, Regidor del Districte de Sant Martí

  Josep Maria Montaner Martorell

  Regidor del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Regidor d'Habitatge, Regidor del Districte de Sant Martí

  + -
 • Raimond Blasi i Navarro

  Regidor President del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Regidor adscrit del Grup municipal de CiU, President del Districte de Sant Martí

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  Raimond Blasi i Navarro

  Regidor President del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Regidor adscrit del Grup municipal de CiU, President del Districte de Sant Martí

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  + -
 • Trini Capdevila i Burniol

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidora del Consell Municipal , Regidora adscrita del grup Municipal ERC

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Trini Capdevila i Burniol

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Regidora del Consell Municipal , Regidora adscrita del grup Municipal ERC

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Daniel Mòdol i Deltell

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, Regidor adscrit del grup Municipal PSC, Regidor del Grup Municipal PSC, President de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat , Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

  Daniel Mòdol i Deltell

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, Regidor adscrit del grup Municipal PSC, Regidor del Grup Municipal PSC, President de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat , Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

  + -
 • Maria Magdalena Barceló Verea

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C’s

  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de C's, Regidora adscrita del grup Municipal C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Maria Magdalena Barceló Verea

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C’s

  Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de C's, Regidora adscrita del grup Municipal C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Maria Rovira Torrents

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Regidora portaveu del Grup Municipal de CUP, Regidora adscrita del grup Municipal CUP

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Maria Rovira Torrents

  Regidora adscrita del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Regidora portaveu del Grup Municipal de CUP, Regidora adscrita del grup Municipal CUP

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Xavier Mulleras Vinzia

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Regidor Adscrit Sant Martí

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  Xavier Mulleras Vinzia

  Regidor adscrit del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Regidor Adscrit Sant Martí

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

  + -
 • Francesc Carmona Pontaque

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Francesc Carmona Pontaque

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Marc Andreu Acebal

  Conseller tècnic del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Marc Andreu Acebal

  Conseller tècnic del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Montserrat Barnils i Santanach

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Montserrat Barnils i Santanach

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Eva Campos Paladio

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Eva Campos Paladio

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Carlota Falgueras Marsal

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Carlota Falgueras Marsal

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Jordi Martín López

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Jordi Martín López

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Jordi Marzo Fitó

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Jordi Marzo Fitó

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Genís Boadella i Esteve

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Genís Boadella i Esteve

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Maria Arenillas i Picañol

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Consellera del grup muncipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  Maria Arenillas i Picañol

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Consellera del grup muncipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  + -
 • Margarita Planas Liebanas

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Margarita Planas Liebanas

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Fernando Gómez Carvajal

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Fernando Gómez Carvajal

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Lourdes Arrando Bellés

  Vicepresidenta del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Consellera del grup municipal ERC-AM

  • Sou
   32.040

  Lourdes Arrando Bellés

  Vicepresidenta del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Consellera del grup municipal ERC-AM

  • Sou
   32.040
  + -
 • Sergi Alcon i Gibert

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Sergi Alcon i Gibert

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Oriol Puig i Morant

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Oriol Puig i Morant

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Francesc X. Bañón Fàbregas

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup muncipal PSC-CP

  Francesc X. Bañón Fàbregas

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Conseller del grup muncipal PSC-CP

  + -
 • Silvia López Serrano

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Consellera del grup muncipal PSC-CP

  Silvia López Serrano

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Consellera del grup muncipal PSC-CP

  + -
 • M. Eugenia Angulo López

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C’s

  Consellera del grup muncipal C's

  M. Eugenia Angulo López

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C’s

  Consellera del grup muncipal C's

  + -
 • Javier Heredero Esteban

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C’s

  Conseller del grup municipal C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Javier Heredero Esteban

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C’s

  Conseller del grup municipal C's

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Manuel Gallardo Martínez

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup muncipal PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Manuel Gallardo Martínez

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup muncipal PP

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Ramón Sabaté Puig

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Ramón Sabaté Puig

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Ainhoa Ruiz Benedicto

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Consellera del grup muncipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

  Ainhoa Ruiz Benedicto

  Consellera portaveu del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Consellera del grup muncipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

  + -