Esteu aquí

Comerç

Objectius:

Protegir i promocionar el comerç de proximitat.

Actuacions:

  • Dinamització del Consell de comerç com a eina de participació: facilita la informació per temes de suport econòmic, TIC, campanyes de suport comercial (botigaris, programes d'interculturalitat...), plans de comunicació comercial (millora de visualització de les associacions a través de la web, blog...), unificació de criteris en fires i mercats.
  • Mesures d'ocupació a través dels Plans d'Ocupació: 2014- 2015, persones en el Programa de Treball als Barris, més 2 persones, un pla d'ocupació de turisme i un altre de comerç (àmbit Sants).
  • Comerç en Xarxa: ús de les TIC per a la millora del comerç.
  • Rehabilitació del Mercat de Sants i entorns.
  • Projecte Comerç i accessibilitat: UPC/IMD/Districte/Direcció de comerç.
  • Treballar transversalment amb altres serveis, per tal de garantir un comerç cívic, segur i sostenible: Open Green, activitats dins de Festes Majors de barris, programes transversals de turisme i comerç (Direcció de Turisme i Comerç, Habitat Urbà...).
  • Edició d'un llibre amb reportatges de botigues emblemàtiques del Districte.
  • Impulsar i promoure l'emprenedoria: a través de Jornades de formació, programes de BCN Activa, Càpsules formatives...
  • Pla de Suport a les associacions comercials: formació a les entitats.