Esteu aquí

Gent gran

El govern del Districte de Sants-Montjuïc, conscient que la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes és la base per construir societats plenament democràtiques, lliures i solidàries, vol dotar-se dels instruments necessaris perquè es puguin discutir, analitzar, proposar i desenvolupar conjuntament accions concretes i de caràcter general que ajudin a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes del districte en tot allò que tingui a veure amb les persones grans. El Consell de Gent Gran de Sants-Montjuïc té la voluntat de facilitar la participació en l’àmbit de les competències que té atribuïdes el propi Districte, i afavorir la comunicació i la col·laboració amb altres administracions públiques i entitats socials de l’àmbit de la gent gran.

Es podran constituir comissions de treball territorials o temàtiques a iniciativa de la presidència del consell o per iniciativa de les persones que l’integrin. A Sants-Montjuïc funciona un grup de treball de Gent Gran que es reuneix mensualment per tractar temes d’aquest àmbit, analitzar la problemàtica concreta de la gent gran i fer propostes per aportar al Consell de Gent Gran. Aquest grup de treball és obert a les persones i col·lectius interessats.