Esteu aquí

Comença el debat del Pla d'Equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc

divendres, març 9, 2018 - 11:43

Amb la presentació als consells de barri que se celebren aquests mesos de març i abril, arrenca la fase de debat sobre la diagnosi i la identificació de necessitats d'equipaments del procés participatiu del Pla d'Equipaments dels barris de Sants, Sants-Badal, la Bordeta, Hostafrancs i la Font de la Guatlla.

Durant aquesta primera fase d’anàlisi i diagnosi, prevista entre els mesos de març i maig, es realitzaran diverses sessions de debat ciutadà als barris, s’organitzaran punts de dinamització i recollida d’aportacions a l’espai públic i es podran fer aportacions ciutadanes a través de la plataforma Decidim.Barcelona.

Als consells de barri es presenta breument l’estudi de balanç i inventari d’equipaments encarregat pel Districte de Sants-Montjuïc, en el qual s’identifiquen les principals mancances i dèficits en matèria d’equipaments considerant les projeccions demogràfiques per als propers deu anys. Es contrastaran els resultats d’aquesta diagnosi amb les butlletes d’identificació de necessitats d’equipaments que ja es van emplenar als consells de barri d’octubre i novembre. També s’aportarà informació sobre les principals demandes i reivindicacions ciutadanes en matèria d’equipaments recollides en espais i processos de participació anteriors (com ara els Plans de futur 2010-2020 o el procés participatiu del Pla d’Actuació del Districte 2015-2019).

La ciutadania que hi assisteixi podrà plantejar dubtes i fer les primeres aportacions en relació amb els equipaments de la zona centre del districte. Tanmateix, s’emplaçarà tothom que estigui interessat a aprofundir en el debat en els grups de discussió que es realitzaran a cada barri entre abril i maig. La previsió de dates i llocs de celebració dels consells de barri és la següent: