Esteu aquí

Consell Plenari del Districte, el 26 d'octubre

divendres, octubre 13, 2017 - 11:01

Dijous 26 d’octubre de 2017, a les 19.30 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del ple del Consell del Districte. Podeu assistir com a públic al Saló de Plens de la seu del Districte (c. Creu Coberta, 104) o bé veure-ho en vídeo en directe a Internet, al canal de YouTube de l’Ajuntament de Barcelona. A Twitter, l’etiqueta per comentar-ho és #PleSantsMont.

Aquest és l’ordre del dia definitiu de la sessió:

 • Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc.
 • Informe de la regidora.
 • Proposta d’acord de la Comissió de Govern: informe preceptiu sobre la modificació del Pla de Millora Urbana i Pla Especial Urbanístic de l’equipament privat al sector de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels terrenys delimitats pels carrers de Quetzal, de la Riera Blanca i de l’avinguda del Carrilet de Barcelona, promogut per Banco de Sabadell S.A.
 • Proposicions/declaracions de grup:

– Grup Municipal Demòcrata:

 1. Felicitar a la organització i a totes aquelles entitats, col·legis electorals, voluntaris i ciutadans que van participar en el referèndum convocat pel dia 1 d’octubre, de forma pacífica i exemplar, i que el van fer possible tot i les agressions sofertes per part de l’Estat espanyol per tal d’evitar-lo. A Sants-Montjuïc la mobilització ciutadana va ser molt important i va ser un exemple d’unitat davant el que només es pot qualificar de barbàrie.
 2. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guardia Civil, així com a tots aquells partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura.
 3. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos.

– Grup Municipal ERC:

 1. Felicitar i agrair a la organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans que de forma pacífica i exemplar, van participar en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat pel dia 1 d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes.
 2. Mostrar la seva solidaritat amb les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a tot el país, per l’actuació del Cos Nacional de Policia i la Guardia Civil.
 3. Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, i per extensió el Districte de Sants-Montjuïc, com a ciutat signant de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, faciliti i garanteixi a tots els ciutadans de Barcelona que ho precisin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra mesura legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 2017 a la ciutat.
 4. Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guardia Civil, així com a tots aquells partits polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura.
 5. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos.
 6. Exigir la retirada immediata de tots els cossos policials i repressius que l’estat espanyol manté a Catalunya.
 7. Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot constatant que la suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està produint aquests dies, és un cop d’Estat encobert.
 8. Sol·licitar a l’Estat Espanyol el rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents intervencions dels cossos policials.
 9. Instar al govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre.
 10. Instar al Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la voluntat expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre.
 11. Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona, per extensió del Districte de Sants-Montjuïc, a les institucions catalanes i a totes les persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i expressat al Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya.
 12. Defensar el dret a la llibertat d’expressió, de manifestació i de participació política.
 13. Rebutjar la judicialització de la vida política amb la que l’estat Espanyol dóna resposta a la proposta a un conflicte polític que requereix solucions democràtiques i exigir una efectiva separació de poders.
 14. Demanar la posada en llibertat dels presos polítics Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i exigir que el govern de l’Estat doni resposta a les propostes de diàleg plantejades per part del govern de la Generalitat i altres actors polítics i institucionals. Així com expressar la nostra solidaritat amb els seus familiars, amics i les entitats que encapçalen.
 15. Cridar a la ciutadania de Sants-Montjuïc a defensar els seus drets i llibertats. Així com recolzar i acompanyar totes les iniciatives cíviques i ciutadanes que sorgeixin als nostres barris que treballin per defensar i implementar el mandat expressat per la ciutadania en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.
 16. Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, el Consell d’Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del món a l’estat espanyol.

– Grup Municipal Cs:
La presentació per part del Govern del Districte en el termini de tres mesos d’un informe dels habitatges i equipaments de titularitat municipal ocupats il·legalment al Districte de Sants-Montjuïc. Demanant també la coordinació del govern municipal amb el Govern de la Generalitat per tenir un informe del Districte dels habitatges privats ocupats il·legalment. En aquest informe hauria de constar:

 • Data d’inici de l’ocupació il·legal.
 • Actuacions fetes per part de l’Ajuntament de Barcelona i el districte de Sants-Montjuïc.
 • Indicar-ne la titularitat, si és pública, bancs, grans tenidors, fons d’inversió i/o petits propietaris.
 • Compromís per donar una solució:
 • En el cas de ser una família vulnerable, que es faci càrrec els Serveis Socials, coordinar-se amb la resta d’administracions públiques i amb el compliment de la llei 24/2015 del Parlament de Catalunya per poder donar una resposta adequada a la necessitat d’habitatge social
 • En el cas de ser una ocupació il·legal de grups o col·lectius organitzats, que el Govern del Districte iniciï els tràmits per aconseguir el desallotjament el més ràpid possible.

– Grup Municipal PP:
Que s’incrementin les mesures de prevenció i control de les conductes i/o actes incíviques/incívics que s’estan produint a aquests espais i a d’altres del barri d’Hostafrancs amb més presència d’equips tècnics, mediació, de guàrdia urbana/mossos així com dels equips de neteja i manteniment. Que es convoqui tant bon punt es pugui la taula de les places d’Hostafrancs per continuar treballant les diferents problemàtiques i continuar dissenyant accions de dinamització i d’altres per afavorir millors comportaments a aquests.

 • Precs de:

– Grup Municipal Demòcrata:
Demanem, davant tal eventualitat i de forma excepcional, que el Districte de Sants-Montjuïc avaluï junt amb la Federació de la Festa Major de Sants i les seves comissions de carrer el dèficit total que han tingut per a la realització de la Festa Major de Sants per tal de sufragar-lo completament.

– Grup Municipal ERC:
Que totes les instàncies i nivells del nostre consistori actuïn en conseqüència i alineades amb les decisions que prenguin el Parlament i el Govern de Catalunya en els propers temps. Ja sigui en les decisions polítiques com en la mateixa composició política de la gestió de la institució.

– Grup Municipal Cs:
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a arreglar-se els empedrats solts que existeixen en alguns trams de la part central del carrer Riego i el tram de vianants del carrer Premià amb plaça d’Osca, a més dels sots i desnivells que existeixin en el mateix tram del carrer Premià amb plaça d’Osca, ja que poden ser perillosos per els vianants.

– Grup Municipal Cs:
Que el Govern del Districte de Sants-Montjuïc compleixi amb el seu compromís públic realitzat en el Ple del passat 2 de març de 2017, tal i com consta en l’acta oficial del referit Ple, i garanteixi que pròximament els continguts de la pàgina web del Districte de Sants-Montjuïc es puguin consultar tant en català com en castellà.

– Grup Municipal PP:
Que s’instal·li a l’espai ajardinat de la Rambla Badal situat tot just abans dels Jardins de Sants, front l’Escola Cavall Bernat i a l’alçada de la Rambla Badal de 114 a 122,  una/es zones de parc infantil per a infants i nens/es i mentrestant es tingui cura d’aquest espai senyalitzant els usos permesos i els que no.

– Grup Municipal PP:
Que es dóni a conèixer a la ciutadania, fent alguna campanya informativa envers els mecanismes existents de mediació, denúncia i d’altres existents, per reconduir aquestes situacions d’incivisme, convivència i/o d’altres als habitatges i a l’entorn així com destinar més mitjans a resoldre aquests casos.

 • Preguntes plantejades per:

– Grup Municipal Demòcrata:
Per quin motiu alguns propietaris d’habitatges amb el singular pati han rebut una petició d’expropiació? Per què no s’ha parlat prèviament amb els propietaris al respecte? És conscient el Districte de Sants-Montjuïc que justament una de les particularitats a preservar i el que fa que el conjunt d’habitatges tingui interès patrimonial al fer la MPGM van ser els patis?

– Grup Municipal ERC:
Quin és el capteniment del govern sobre el fet de governar la ciutat conjuntament amb una formació política, la qual els seus màxims dirigents aplaudeixen que atonyinin a les nostres àvies per voler exercir el seu dret a vot, que trinxin les nostres escoles perquè són espais de democràcia i civilitat o que intervinguin les nostres institucions perquè no els agrada el mandat democràtic que tenen el seus representants escollits a les urnes?

 • Seguiment de proposicions/declaracions de grup o precs:

– Grup Municipal Demòcrata:
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDDemòcrata aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 11 de maig de 2017:
“Que s’iniciï en el mes d’octubre el procés participatiu per a finalitzar el PERI d’Hostafrancs amb la obertura del carrer Diputació. En que quedi clar el calendari d’execució (incloses les desafectacions que calgui dur a terme, els possibles equipaments i habitatges, i la urbanització peatonal del nou espai del carrer Diputació) juntament amb el pressupost aproximat per a dur-ho a terme.”

– Grup Municipal Cs:
Que s’informi de quines actuacions ha realitzat el Govern del Districte o està realitzant per donar compliment a la proposició/declaració del GMDCs aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc d’11 de maig de 2017:
“Que el Govern del Districte elabori en el termini de tres mesos un estudi integral del tram de la Rambla de Badal delimitat pel carrer de Sants i l’espai conegut com “vías del tren”, amb l’objecte d’identificar tant a nivell urbanístic com de mobilitat les carències d’aquest espai, especialment l’absència de zona verda, renovació del mobiliari urbà, delimitació d’estacionament de motos i circulació de transport públic. Un cop estigui confeccionat el mateix, es realitzin sessions informatives als veïns i entitats afectades per tal que puguin conèixer l’esmentat estudi i aportar els seus suggeriments, i en base al mateix realitzar un projecte de reforma.”

– Grup Municipal PP:
Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració del GMDPP aprovada en sessió del Consell Plenari del Districte de Sants-Montjuïc de 6 de juliol de 2017:
“Que aquest Consell Plenari de Sants-Montjuïc traslladi a l’Ajuntament de Barcelona la proposta de reformular les clàusules administratives en els concursos públics de Barcelona que es duguin a terme per adjudicació de contractes de serveis socials i d’atenció a les persones per tal d’incrementar els criteris que tinguin per objecte valorar l’eficiència i les característiques del servei i del projecte tècnic, en l’adjudicació dels contractes, per tal de garantir una millor qualitat del servei.
Igualment que es traslladi a l’Ajuntament de Barcelona instar a la Conselleria d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya perquè exigeixi a la UTE Ingesan-Asproseat el compliment del plec de prescripcions tècniques, així com traslladar instar al Parlament de Catalunya la mateixa proposta de reformulació de les clàusules administratives, en els concursos públics de Catalunya, esmentada al paràgraf anterior per a la ciutat de Barcelona.”