Esteu aquí

Convocat el Consell de Barri de la Marina

dimarts, juny 27, 2017 - 14:09

Dimarts, 4 de juliol, a les 18.30 h, tindrà lloc el Consell de Barri de la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell a la Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185), amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Informació sobre les obres que es portaran a terme en Pla de Barris de la Marina.
3. Inauguració del Poliesportiu de la Marina.
4. Seguiment dels punts de l’anterior consell de barri.
5. Normes de participació ciutadana.
6. Altres informacions.
7. Precs i preguntes.

#ConsellBarriLaMarina
El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat per poder informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del seu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions, es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de tots els assistents. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

Obert a tots els ciutadans i ciutadanes del barri. Hi haurà un espai d’acollida infantil mentre dura la reunió.

Per a persones sordes, hi haurà servei de préstec d’emissores de freqüència modulada i/o intèrpret en llengua de signes prèvia petició amb una antelació de tres dies laborables, indicant el dia i lloc de la reunió al correu electrònic: dte03_direccio_serveis_personesiterritori@bcn.cat.