Esteu aquí

Convocat el Consell de Barri d'Hostafrancs

dijous, juliol 13, 2017 - 15:08

Dimarts, 18 de juliol, a les 18.30 h, tindrà lloc el Consell de Barri d'Hostafrancs a la Sala Anselm Cartañà de la seu del Districte de Sants-Montjuïc (c. Creu Coberta, 104), amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informacions sobre el barri d’Hostafrancs.
3. Presentació de les normes reguladores de la participació ciutadana.
4. Estat actual del Pla d’usos.
5. Informar sobre la nova regulació de vehicles de mobilitat personal.
6. Torn obert de paraules.

#ConsellBarriHostafrancs
El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat per poder informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del seu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions, es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de tots els assistents. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

Obert a tots els ciutadans i ciutadanes del barri.

Per a persones sordes, hi haurà servei de préstec d’emissores de freqüència modulada i/o intèrpret en llengua de signes prèvia petició amb una antelació de tres dies laborables, indicant el dia i lloc de la reunió al correu electrònic: dte03_direccio_serveis_personesiterritori@bcn.cat.