Esteu aquí

Dimarts, consell de barri a Hostafrancs

dijous, març 8, 2018 - 14:35

Dimarts, 13 de març, a les 18.30 h al Casinet d'Hostafrancs tindrà lloc el Consell de Barri d'Hostafrancs amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informacions sobre el barri d’Hostafrancs.
3. Presentació d’acords del grup impulsor Superilla Sants-Hostafrancs.
4. Pla d’equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc.
5. Torn obert de paraules.

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat per poder informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del seu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions, es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de tots els assistents. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

Obert a tots els ciutadans i ciutadanes del barri. Participació a Twitter amb l’etiqueta #Hostafrancs. Hi ha servei de préstec d’emissores de freqüència modulada i/o intèrpret en llengua de signes, prèvia petició amb una antelació de tres dies laborables, indicant el dia i lloc de la reunió al correu electrònic: dte03_direccio_serveis_personesiterritori@bcn.cat.