Esteu aquí

Escoles obertes als barris

divendres, febrer 9, 2018 - 17:25

El Pla de barris reforA�a els projectes educatius de les escoles dels barris mA�s vulnerables i les obre als veA?ns i les veA?nes mA�s enllA� de l'horari lectiu. Es tracta d'una aposta per fer de l'educaciA? un punt de cohesiA? i transformaciA?.

La��impuls del Pla de barris pel que fa a la��educaciA? a la ciutat permet el desenvolupament de nous projectes educatius singulars que ajudin a millorar la qualitat de la��ensenyament i enforteixin el lligam entre l’escola i el barri i la seva dimensiA? cultural. Els projectes es despleguen sobretot als barris de l’eix BesA?s i en altres zones vulnerables de la ciutat.

Aquesta iniciativa persegueix transformar l’escola pA?blica en un motor de cohesiA? que garanteixi la igualtat d’oportunitats a tots els barris, sense el biaix de la situaciA? social. L’educaciA? A�s un element clau per garantir aquesta igualtat; per aixA?, com a objectiu A?ltim del Pla de barris, que A�s el de desfer desigualtats, s’havia de passar per l’educaciA?.

Una eina de transformaciA? social

PerA�enfortir el lligam entre l’escola i el barri, les escoles han de convertir-se en centres de referA?ncia al barri, i per aixA? sa��obren al veA?nat fora de la��horari lectiu, per donar accA�s a la��alumnat a activitats extraescolars, i al barri, a activitats de lleure de base comunitA�ria amb entitats locals, amb propostes de cap de setmana i en perA�ode vacacional. Les escoles esdevenen aixA� centres de referA?ncia al barri.

En total, s’invertiran 20,2 milions da��euros per adequar deu escoles als nous projectes educatius i facilitar la��itinerari formatiu de la��alumnat.

Escoles enriquides

El projecte “Escoles enriquides” A�s una iniciativa per assolir una xarxa da��atenciA? als infants mA�s integrada. Amb l’objectiu d’assegurar la��atenciA? global i la��acompanyament als infants, els joves i les seves famA�lies, sa��incorporaran 61 professionals de la��A�mbit educatiu, social i de salut a 39 centres educatius. La incorporaciA? da��aquests especialistes garantirA� la formaciA? i el suport per a la��equip docent.

EducaciA? en el lleure

Amb la��objectiu de palA�liar la manca da��oferta da��activitats i de lleure educatiu fora dels centres educatius da��alguns barris, el Pla de barris crea i amplia la��oferta da��activitats de lleure tant en perA�ode de vacances com en caps de setmana per garantir que tots els barris disposin da��activitats da��educaciA? en el lleure. Els projectes educatius BaobabA�o Temps de JocA�sA?n dos exemples de projectes educatius de base comunitA�ria a la ciutat.

EducaciA?, cultura i barri

El Pla de barris desplega tambA� projectes integrals, dins i fora de la��horari escolar, per reforA�ar el vincle de l’educaciA? i la cultura amb el territori iA�millorar la participaciA? en la cultura dels infants i joves, aixA� com la vinculaciA? amb els ensenyaments artA�stics en els centres educatius.