Esteu aquí

MA�s participaciA? ciutadana, una democrA�cia mA�s forta

divendres, octubre 6, 2017 - 16:07

El conjunt de veA?ns i veA?nes de Barcelona A�s, des d'avui, un actor mA�s decisiu en el governament de la ciutat. L'aprovaciA? de les Normes reguladores de participaciA? ciutadana genera espais on la ciutadania pugui promoure, debatre i coproduir les polA�tiques municipals, i es converteix aixA� en l'eix central dels processos de presa de decisions de l'Ajuntament, per una democrA�cia mA�s forta.

Les noves vies de participaciA? volen impulsar la intervenciA? de la ciutadania i donar-li mitjans perquA? s’expressi. Aquests mitjans s’especifiquen en la promociA? d’iniciatives ciutadanes, una eina que, mitjanA�ant la recollida de signatures, facilita que l’Ajuntament dugui a terme una actuaciA? d’interA?s general i que sigui de la seva competA?ncia. Una vegada assolit el nombre de signatures necessA�ries, es podran incorporar punts a tractar en l’ordre del dia dels consells municipals o de districte, aixA� com impulsar processos participatius o consultes ciutadanes, entre altres.

La millora dels canals de participaciA? els fa mA�s accessibles, oberts i transparents, i es fomenta l’A?s de mitjans presencials i digitals per ampliar el nombre de participants, aixA� com la seva diversitat a fi d’adaptar-se a la pluralitat que caracteritza la ciutat.

Arriben les multiconsultes

Durant el Ple, la regidora de ParticipaciA?, Gala Pin, ha anunciat que al mes de maig se celebrarA� la primera multiconsulta de Barcelona, en la qual les veA?nes i els veA?ns podran votar, de manera presencial o digital, en les consultes proposades per la mateixa ciutadania o el Govern al llarg de l’any. La votaciA? durarA� una setmana, es farA� anualment i podran participar-hi les persones de mA�s de 16 anys inscrites en el padrA? municipal.

Amb l’aprovaciA? del Reglament de participaciA? s’ha estrenat el web barcelona.cat/participaciociutadana, per facilitar informaciA?, difondre les activitats participatives de la ciutat, les jornades i els recursos, entre altres.

Més informació