Esteu aquí

No més locals del compte al Triangle de Sants i Hostafrancs

dimarts, juny 13, 2017 - 18:37

El Districte de Sants-Montjuïc impulsa un pla especial urbanístic d’establiments de concurrència pública al Triangle delimitat pels carrers de Sants i Creu Coberta, Tarragona i el passeig de Sant Antoni. L'objectiu és pacificar definitivament l'entorn de la plaça d'Osca i el carrer de Riego, evitar que es reprodueixin els problemes de convivència i preservar el teixit comercial de la zona.

Al juliol de 2016, el consistori va suspendre l’atorgament de noves llicències d’activitats de concurrència pública a l’entorn de la plaça d’Osca. L’objectiu era treballar amb entitats veïnals i associacions comercials per trobar solucions de cara a regular amb un pla d’usos la gran pressió que pateix el casc antic de Sants i Hostafrancs. En aquell moment, dins del perímetre de gairebé 25 hectàrees delimitat pel passeig de Sant Antoni i els carrers de Tarragona, Creu Coberta i Sants hi havia una concentració de 18,90 establiments per cada 1.000 habitants, xifres similars a moltes zones de Gràcia o de la mateixa Ciutat Vella.

Després de la suspensió de llicencies i d’elaborar un cens actualitzat d’establiments, s’ha fet una diagnosi participativa de la situació s’ha acabat redactant un pla d’usos que hi regularà els establiments de concurrència pública i activitats comercials:

  • Es prohibeix l’obertura de nous establiments de pública concurrència a la plaça d’Osca, el carrer de Riego i entorns. Es tracta de la zona amb la densitat de locals més alta de tot l’àmbit, amb xifres que es troben molt per sobre de les necessitats dels seus habitants.
  • A la resta del Triangle de Sants-Hostafrancs, la regulació vol evitar el possible augment de noves activitats que puguin afectar negativament la convivència veïnal, mitjançant criteris de trama urbana, amplada dels carrers i distancies mínimes entre locals i/o densitats màximes.
  • El carrer de la Creu Coberta es vol potenciar com a eix comercial, limitant també –amb criteris urbanístics com les distàncies entre establiments o els radis de densitat– les llicències per a nous locals de pública concurrència. Es vol evitar que perdi el caràcter de zona comercial i es transformi en una de lúdica.

Durant els darrers mesos, el Districte de Sants-Montjuïc, els restauradors de la plaça d’Osca i el carrer de Riego (dues de les zones de més concurrència), el veïnat i les associacions de comerciants han treballat plegats per la convivència entre veïns i usuaris dels bars i restaurants de la zona. Els restauradors han avançat una hora el tancament de les terrasses, que ara és a les 23 h entre setmana i a mitjanit els divendres i vigílies de festiu.

El nou pla d’usos del Triangle de Sants-Hostafrancs ha estat aprovat inicialment per la Comissió de Govern de l’Ajuntament i serà debatut a la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de cara a l’aprovació definitiva un cop es voti al plenari.