Esteu aquí

Procés participatiu pel Pla d'equipaments de Sants centre

dijous, novembre 30, 2017 - 20:30

El Districte de Sants-Montjuïc vol escoltar i recollir les necessitats i propostes d'entitats, col·lectius i del conjunt de la ciutadania per plantejar un Pla d'equipaments fruit d'un procés de debat que permeti crear, millorar i ampliar els equipaments d'aquests cinc barris: Sants, Sants-Badal, Hostafrancs, la Bordeta i la Font de la Guatlla. Als consells de barri celebrats entre els mesos d'octubre i novembre s'ha presentat el calendari del procés participatiu, que començarà al gener.

En una primera fase d’anàlisi i diagnosi, prevista entre els mesos de gener i març, es realitzaran diverses sessions de debat ciutadà als barris, s’organitzaran punts de dinamització i recollida d’aportacions a l’espai públic i s’habilitarà com a canal de participació digital la plataforma decidim.barcelona. Finalitzat el diagnòstic participatiu, entre finals de març i fins al mes de maig, es promouran algunes sessions per construir col·lectivament propostes d’equipaments a partir de les necessitats d’usos identificades.

El procés participatiu acabarà, previsiblement, al juny de 2018 amb la presentació de les propostes i els criteris resultants de la participació ciutadana, perquè el districte els tingui en consideració en l’elaboració i la redacció del Pla d’equipaments de Sants centre.

Durant tot el desenvolupament del procés, una comissió de seguiment integrada per representants d’entitats i dels òrgans i espais de participació territorials i sectorials vetllarà pel bon funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i participació.