Òrgans de govern

Els districtes són els òrgans territorials per desconcentrar la gestió i descentralitzar la participació ciutadana, i per aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i representar els interessos dels diversos barris i zones del municipi.