Esteu aquí

Casaments civils al districte de Sarrià - Sant Gervasi

L'alcalde o alcaldessa té la potestat de celebrar casaments civils, però pot delegar la funció en els regidors i les regidores.

Si voleu informació del que s'ha de fer per celebrar un casament civil a l'Ajuntament de Barcelona, consulteu el tràmit.

Informació específica per als casaments civils al Districte de Sarrià - Sant Gervasi

La cerimònia té lloc a la Sala de Plens de la Seu del Districte (pl. del Consell de la Vila, 7, 1a planta), que té un aforament per a 80 persones, i està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Els casaments se celebren en divendres a la tarda.

La sala està dotada d’aparells de reproducció de música per acompanyar la cerimònia. El Districte disposa de diferents peces musicals preestablertes. En cas que els contraents vulguin una música en concret, ens han de fer arribar amb prou antelació un CD d'àudio o un USB amb una o dues peces (una per a l'entrada i una per al moment de les signatures) en format MP3, correctament identificat amb el nom dels contraents i la data de la celebració.

Es permet aparcar un cotxe a la plaça del Consell de la Vila mentre duri la vostra cerimònia.