Esteu aquí

Obres d’estiu 2017

dl., 17/07/2017 - 07:47

Aquest estiu les obres se centren en la pavimentació de voreres i calçades, així com en la creació de nous carrils bici al districte. Les diferents millores realitzades permetran incrementar la seguretat i la comoditat de la ciutadania.

En alguns casos, aquestes tasques comporten afectacions al trànsit i a la via pública.

Consulteu el detall de cada actuació. Agraïm la vostra col·laboració.

Millora de les voreres al passeig de Sant Gervasi

El 17 de juliol van començar les obres d’arranjament de les voreres al passeig de Sant Gervasi, en la intersecció amb el carrer de Jesús i Maria, a la banda muntanya; i entre els carrers de Teodora Lamadrid i de Folgueroles, a la banda mar. És previst que les obres  finalitzin el 22 d’agost.

Durant les obres no hi haurà restriccions de trànsit per als vianants, l’accés als establiments i habitatges de la zona afectada, així com tampoc per als transport públic  ni carril bici.

Restriccions circulatòries

– Per a la realització d’aquestes tasques s’ocuparà el carril dret del :

  • Sant Gervasi, abans del c. Jesús i Maria
  • Sant Gervasi, entre Teodora Lamadrid i Folgueroles
  • Carrer Jesús i Maria, abans del pg. Sant Gervasi

– Es permetrà en tot moment el pas d’un carril de circulació.

Afectacions semafòriques:

-Es desplaçaran diversos semàfors de vehicles i vianants.

Ordenació provisional del trànsit.

– En el carril dret del pg. Sant Gervasi es senyalitzarà amb cinta groga adhesiva un

grup de tres fletxes de direcció obligatòria cap a la dreta, abans del carrer Teodora Lamadrid.

– En el carril dret del pg. Sant Gervasi, abans del carrer de Jesús i Maria, es senyalitzarà la pèrdua de carril amb dues fletxes de pèrdua, abans del pas de vianants i es

col·locarà una barrera de new jerseis de plàstic.

– Al carrer Jesús i Maria, abans de l’ocupació es farà el mateix que al pg. Sant Gervasi, abans del carrer de Jesús i Maria.

La resta de les ocupacions es protegiran amb new jerseis de formigó pintades de

groc.

-No és necessari efectuar desviaments. 

Millora de la vorera d’avinguda República Argentina

Del 26 de juny al 25 d’agost es realitzen obres d’arranjament a la vorera de l’Avinguda de la República Argentina, banda Llobregat, entre els carrers de Caire i Claudi Sabadell, per millorar la mobilitat i l’accessibilitat dels vianants.

L’obra es programa en tres fases.

Fase 1. Ocupació de la vorera del costat calçada, i part del carril lent, en tres quartes parts de la longitud sense afectar la zona de gir a l’esquerra. Es mantindrà un ample de vorera útil de 1,80 m i un carril descendent de 3,20 m d’amplada pel pas del bus. Es programa entre els dies 26 de juny i 14 de juliol de 2017.

Fase 2. Es mantindrà l’ocupació de la fase 1, i es perllongarà fins al final del tram per executar l’últim tram de vorera costat calçada, en les mateixes condicions que la fase anterior, i deixant un únic carril sentit mar fins al final. Caldrà modificar la regulació semafòrica perquè aquest únic carril tingui verd per continuar recte o girar a l’esquerra mentre els carrils ascendents tenen vermell. Es programa entre els dies 17 i 28 de juliol de 2017.

Fase 3.  Durant  el mes d’agost és previst que s’ocupi  S’ocuparà la part de vorera del costat de les façanes, mantenint l’accés als veïns. Es programa entre els dies 31 de juliol i 25 d’agost de 2017. Es mantindrà un ample de vorera útil de mínim 1’80 m. La separació entre l’obra i els vianants es farà amb tanca rivisa malla a mitja alçada. La restricció de carril es farà amb barrera NJ de formigó a les cunyes i de plàstic la resta. La restricció de carril es farà abans de la cruïlla del c. Caire, desplaçant els contenidors.

Millora de la vorera del carrer Ganduxer

Del 24 de juliol al 30 d’agost es duran a terme obres per renovar el paviment de la vorera del carrer Ganduxer, banda Llobregat, entre els carrers de Jacinto Benavente i Tres Torres.

L’actuació es realitzarà en dos trams a la vegada ocupant la calçada i mantenint dos carrils de circulació i sense afectar el carril del costat Besòs (de servei o bus segons tram).

Així mateix, els dies 26 i 27 d’agost es pavimentarà el carrer Ganduxer en el tram que va del passeig de la Bonanova al carrer Jacinto Benavente.

Millora de la vorera d’avinguda Tibidabo

Durant el mes d’agost es duran a terme obres per renovar el paviment de la vorera d’Avinguda Tibidabo, banda Llobregat, entre els carrers Roman Macaya i García Mariño.

Millora de la pavimentació de la Via Augusta

Durant el mes d’agost es duran a terme obres per renovar el paviment de la Via Augusta, banda Llobregat, entre la travessera de Gràcia i l’avinguda Diagonal.

Pavimentació de passos elevats

Del 22 al 24 d’agost es pavimentaran els passos elevats del carrer Marià Cubí amb el carrer Santa Peronella.

Així mateix, el 21 i el 22 d’agost es durà a terme la pavimentació dels passos elevats del carrer Pàdua.

Millora de la semaforització de la cruïlla del carrer Mandrí amb el carrer Maó

Durant el mes d’agost es duran a terme obres per millorar la semaforització de la cruïlla del carrer Mandrí amb el carrer Maó.

Urbanització a Mas Guimbau

D’agost a novembre es duran a terme obres per urbanitzar Mas Guimbau entre la carretera BV-1462 i el carrer Pollancre.

Nous carrils bicis

Durant el mes d’agost s’iniciaran les actuacions d’implantació de tres nous carrils bici al districte de Sarrià-Sant Gervasi, als següents carrers:

  • Carrer Ganduxer: nou eix bidireccional mar – muntanya que connectarà l’av Diagonal amb el passeig de la Bonanova.
  • Avinguda Pau Casals: aquest eix connectarà l’av Diagonal – Numància amb la Via Augusta per el carrer de Madrazo i el carrer Borí Fontestà.
  • Carrer Doctor Fleming: l’actuació en aquest carrer consisteix en baixar el carril bici existent de la vorera a la calçada i preparar properes connexions amb el carril bici de la ronda General Mitre i el del carrer Lázaro Cárdenas.

En els tres casos està previst que les obres finalitzin al desembre.

Obres de manteniment al Funicular de Vallvidrera

Del 4 al 16 d’agost es realitzaren actuacions de manteniment mecànic a l’estació superior del funicular de Vallvidrera.

Per realitzar-les caldrà extreure els mecanismes del mateix mitjançant una grua dimensionada que s’ubicarà al carrer de les Alberes envaint l’accés a l’aparcament de l’edifici número 16. A més, es produiran talls de trànsit de vehicles i del pas de vianants a la zona de treball.

Durant aquest període el funicular quedarà fora de servei.

Obres a equipaments

A l’agost, es fan obres al Centre Cívic l’Elèctric per convertir-lo en un equipament accessible.

El projecte que es duu a terme inclou l’addició d’una escala i un ascensor al costat de l’entrada, creant un nou hall de distribució mitjançant el qual es connecten interiorment les dues plantes existents i es resolen els problemes d’accessibilitat a la planta semi-soterrada.D’aquesta manera també es garanteix que el control d’accés i atenció al Centre Cívic quedi centralitzat.

Durant el període d’obres, part de l’agenda d’activitats del Centre Cívic es duran a terme al Casal de Barri de Can Rectoret.

Canalitzacions al carrer Anglí

Del 31 de juliol a l’1 de setembre s’instal·larà una canonada d-150 al carrer Anglí, banda Besós, entre els números 62 i 80.

Durant les obres no es podrà fer ús de la vorera, i el pas dels vianants quedarà desviat a la calçada. A més, es mantindrà un únic carril de circulació d’amplada 3,5 m per facilitar el pas dels autobusos.

Implantació d’àrea d’esbarjo per a gossos

El mes d’agost s’iniciaran les obres de la zona Piscines i Esports per implantar-hi una àrea d’esbarjo per a gossos abans de que acabi el 2017.