Esteu aquí

El Districte de Sarrià – Sant Gervasi participa a la Marató d’Estalvi Energètic

dijous, febrer 8, 2018 - 09:03

El Districte de Sarrià – Sant Gervasi hi participa amb la implicació del personal municipal de la seu del Districte i de  les oficines del carrer Anglí i l’Oficina d’Atenció al ciutadà; així com dels equipaments públics: el Centre Cívic Casa Orlandai, el CEM Can Caralleu i L’Institut Escola Costa i Llobera.

La Marató d’Estalvi Energètic és una campanya de conscienciació, mobilització i foment de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a un projecte per a la defensa del dret a l’energia.

Durant el mes de febrer 47 edificis i equipaments municipals promouran bones pràctiques per reduir el consum d’energia.

L’objectiu és que les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i els treballadors), siguin conscients de l’energia (per a la il·luminació, climatització i equips informàtics) i l’aigua que es consumeix. Parant atenció a com s’usa l’energia, amb poques accions quotidianes, es pot reduir molt el consum. Per exemple, utilitzant només mig dipòsit de la cadena del vàter, pujant les escales a peu en comptes d’utilitzar l’ascensor, o programant un nivell adient de la temperatura de climatització. La voluntat és que aquestes accions perdurin en  el temps

Les accions d’estalvi energètic als equipaments de l’Ajuntament de Barcelona volen ser un exemple de bona pràctica de manera que la ciutadania, així com els propis treballadors municipals puguin fer el mateix en el seu habitatge. L’aigua i l’energia són recursos finits i per tant, reduint-ne el seu consum es contribueix a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

L’estalvi energètic que s’aconsegueixi, un cop traspassat a diners, es destinarà al projecte per a la defensa del dret de l’energia: “Als barris de la Marina, hi posem tota l’Energia”.

El funcionament de la Marató d’Estalvi Energètic

Durant tot el mes de febrer, una cinquantena d’edificis i equipaments municipals dels deu districtes de Barcelona participaran a la Marató: les seus dels districtes, quatre gerències municipals (Ecologia Urbana i Recursos), centres cívics, equipaments esportius municipals i escoles i instituts. La proposta és reduir en aquests edificis municipals com a mínim un 10% els consums d’aigua, electricitat i gas.

El mes de febrer és, estadísticament, el mes amb un consum energètic més elevat donat que sol ésser un dels mesos més freds de l’any i hi ha una important càrrega energètica pell consum de calefacció. Plantejar que aquest mes s’intenti aconseguir el mínim consum d’energia significa més esforç i per tant, suposa un repte més gran i alhora requereix més conscienciació i participació.

Per fer una valoració dels estalvis energètics assolits, setmanalment es realitzarà un control dels consums energètics de cadascun dels equipaments i al final de la Marató, per cada equipament es farà una comparativa amb la mitja dels consums del mes de febrer dels darrers tres anys.

Més informació