Esteu aquí

Es triplica el percentatge de recollida selectiva de residus al casc antic de Sarrià amb la implantació del Porta a Porta

dilluns, març 12, 2018 - 15:42

El passat 19 de febrer, l’Ajuntament de Barcelona va iniciar la implantació del sistema de recollida selectiva Porta a Porta al casc antic de Sarrià. Aquest nou sistema respon a una demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià que va plantejar la necessitat d’un canvi en el sistema de recollida de residus per al barri i va desenvolupar una proposta en el marc dels Projectes Clima.

Després de les dues primeres setmanes d’implantació del nou sistema, el percentatge de recollida selectiva gairebé s’ha triplicat passant del 19 % abans de la implantació del sistema, al 54 %, un 18% més que la mitjana de la ciutat.

A nivell de xifres globals, la segona setmana d’implantació s’han recollit selectivament 15.318 kg de residus (orgànica, reciclables, paper-cartró i vidre) mentre que abans de la implantació es recollia una mitjana de 6.980 kg setmanals separats, el que suposa que s’ha més que duplicat la quantitat recollida.

La fracció que més s’ha incrementat és la fracció orgànica, que s’ha multiplicat per deu. S’han passat de recollir 700 kg setmanals a 7.348 kg setmanals. Cal destacar que gràcies a l’excel·lent tasca de separació del veïnat s’està obtenint una fracció orgànica de gran qualitat. Les impureses (els residus que no formen part de la orgànica i que es llencen en aquest segment) s’han reduït del 13,6% al 0,9%.

A banda de les dades de recollida selectiva també s’observa un increment del compliment dels horaris, per part dels veïns i les veïnes d’aquest àmbit. Abans de la implantació del Porta a Porta, amb l’anterior sistema vigent de recollida domiciliària sense separació, es recollien una mitjana de 1.902 kg de residus fora dels horaris establerts per la recollida. Durant la segona setmana d’implantació del nou sistema, aquesta xifra s’ha reduït a 871 kg. Això significa una reducció del 54% de la quantitat de residus presents a l’espai públic fora de l’horari establert, en relació a l’anterior sistema de recollida.

El nombre de bosses al carrer fora dels horaris de recollida també s’han reduït un 26% la segona setmana de funcionament del Porta a Porta en relació als hàbits anteriors a la seva implantació, tant de dia com de nit. No obstant, encara existeix una part de la població en procés d’adaptar-se al nou sistema i que manté els hàbits anteriors. Per aquest motiu es mantenen al barri 4 informadors ambientals que segueixen realitzant tasques d’informació i suport, alhora que continua obert el punt d’informació situat a la seu del Districte.