Esteu aquí

Període d’informació pública dels projectes de reurbanització del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

dimecres, novembre 22, 2017 - 10:39

El període d’informació pública és de 30 dies hàbils.

Els veïns i veïnes que ho desitgin podran consultar el projecte de la reurbanització del carrer dels Vergós, entre la Via Augusta i els Jardins de Dorotea Chopitea,  publicat amb data 22/11/2017 en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)

Els ciutadans que ho desitgin podran consultar, en el termini de 30 dies hàbils, el projecte executiu, la memòria ambiental i l’estudi de seguretat i salut de la reurbanització del carrer Vergós entre la Via Augusta i els jardins de Dorotea Chopitea.

Durant aquest termini es podrà examinar el projecte, presencialment de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 h al Departament de Serveis Jurídics del districte, i formular-hi les al·legacions pertinents.

El procés s’enmarca en #decidim.barcelona, la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona per construir una ciutat més democràtica i un espai de referència per construir una ciutat oberta, transparent, col·laborativa i amb el protagonisme de qui l’habita.

Més informació