Esteu aquí

Pla d’equipaments de Sarrià – Sant Gervasi 2018

dimecres, juliol 4, 2018 - 11:57

El Pla d’equipaments és una eina que serveix per inventariar els equipaments disponibles en un àmbit territorial i estudiar-ne l’ús a curt, mitjà i llarg termini a fi d’adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves.

Partint de la situació actual dels equipaments de l’àmbit territorial definit, el pla fa un treball de prospectiva, sobre la base d’unes hipòtesis demogràfiques d’evolució de la població i d’un planejament urbanístic vigent (o en procés de redacció), i analitza les mancances en la prestació de serveis per a la futura adequació, optimització, ampliació o creació de nous equipaments públics.

El Pla d’Equipaments neix amb la voluntat de servir a la ciutadania amb criteris de proximitat i amb l’objectiu de garantir la millor atenció actual i futura en serveis de qualitat. Aquest pla és una guia que té com a objectiu orientar les polítiques futures del districte, i per això s’han recollit les demandes del veïnat, manifestades en els diferents òrgans de participació territorials del Districte, que s’han confrontat amb les necessitats del territori.

És per això que aquest pla és una eina d’us polític i tècnic, que dona una visió conjunta del districte i està pensat per ser útil ara i en els anys vinents.