Òrgans de govern

Els districtes són els òrgans territorials concebuts per desconcentrar la gestió i descentralitzar la participació ciutadana i per aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i representar els interessos dels diversos barris i zones del municipi.