Esteu aquí

Junta de Portaveus del Districte

La Junta de Portaveus està formada per:

 • el regidor o la regidora del Districte o el conseller o la consellera en qui aquest o aquesta delegui i
 • els portaveus de cada grup polític present al Consell de Districte.

Els portaveus disposen de vot ponderat. Aquesta Junta ha de determinar les proposicions o les mocions presentades pels grups municipals que han d’anar al Consell de Districte.

La Junta de Portaveus aprova l’ordre del dia de les sessions del Consell de Districte a proposta de la Comissió de Govern del Districte, i determina les proposicions o les mocions presentades pels grups municipals que aniran a cada sessió al Consell de Districte. 

Membres

 • Joan Manel del Llano Ribas

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Joan Manel del Llano Ribas

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú -Entesa - BComú-E

  Conseller del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Pol Lliró i Tey

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Pol Lliró i Tey

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup Municipal de Convergència i Unió - CiU

  Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Ivan Bello Alriols

  Vicepresident del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  Ivan Bello Alriols

  Vicepresident del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Conseller del grup municipal C's

  + -
 • Óscar Ramírez Lara

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup Municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  Óscar Ramírez Lara

  Conseller portaveu del grup municipal de Grup Municipal del Partit Popular - PP

  Conseller del grup municipal PP

  + -
 • Guillem Casals i León

  Conseller portaveu del grup municipal de Esquerra Republicana de Catalunya - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  Guillem Casals i León

  Conseller portaveu del grup municipal de Esquerra Republicana de Catalunya - ERC-AM

  Conseller del grup municipal ERC-AM

  + -