Biblioteca del Centre de Formació del Laberint

Especialitzada en temes de jardineria, disseny de jardins, arquitectura del paisatge i parcs de Barcelona i del món. També recull informació sobre temes de botànica, flora i floricultura, medi ambient, ecologia i agricultura. La biblioteca és la memòria de les activitats realitzades per l’Ajuntament de Barcelona des de Parcs i Jardins.

La biblioteca s'adreça especialment al personal de la Gerència d’Ecologia Urbana però està oberta també al públic general, especialment als usuaris dels cursos de formació que es fan des del Centre del Laberint.

El fons documental de la biblioteca és consultable a través de l’eina de descoberta BCNexplor@.