Documentació municipal en accés obert-BCNROC

“Per accés obert (als documents) ens referim a la seva disponibilitat gratuïta a la xarxa internet, i que en permet a qualsevol usuari la lectura, la baixada, la còpia, la distribució, la impressió, la cerca o enllaçar-ne els textos complets..., rastrejar-los per indexar-los, transformar-los en dades per usar-los en programaris, o utilitzar-los per a qualsevol altre propòsit legítim, sense barreres financeres, legals o tècniques diferents de les fonamentals i de la connexió a la pròpia internet. L'única limitació a la reproducció i la distribució, i l'única funció dels drets d'autor en aquest àmbit, ha de ser la de donar als autors el control sobre la integritat del seu treball i el dret a ser, adequadament, reconeguts i citats.” (Declaració de Budapest, 2002)

L’accés obert [1] es pot aplicar a qualsevol contingut digital, des de dades en brut fins a imatges, àudio, vídeo, multimèdia i programaris informàtics; es pot aplicar tant en treballs nascuts digitalment o treballs antics digitalitzats, com en les obres en domini públic. Beneficia els interessos de molts grups: per exemple, als autors els dóna audiència mundial i n'augmenta l’impacte dels treballs; als lectors o usuaris els dóna l’oportunitat d’accedir als continguts sense restriccions; posa en igualtat als més i menys afavorits perquè elimina la necessitat de pagar per reproduir continguts i als governs els permet promoure la democràcia en compartir la informació governamental no classificada a la màxima quantitat de gent possible.

L’accés obert està definit en tres declaracions internacionals fundacionals: Budapest Open Access Initiative (2002), Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) i la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003).

____________________________________________________________________

[1] Suber, Peter. Panorama sobre el Acceso Abierto (AA) [en línia]. Traducció a l'espanyol realitzada per Analía Pinto (SeDiCI-UNLP), al març de 2012. [Consulta: 28 de juny de 2016] Disponible a: <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview-spanish.pdf>