Multimèdia (fotografia i vídeo)

L’objectiu d’aquest servei és impulsar l’accés ciutadà al material visual i audiovisual produït per l’Ajuntament de Barcelona, entès com un bé comú de valor irreemplaçable, testimoni de la història ciutadana, de l’acció del Govern municipal a la ciutat de Barcelona i de les activitats dels serveis municipals al llarg del temps. Aquests materials, especialment els enregistraments d’imatges en moviment, reflecteixen molt acuradament la societat i la cultura de cada moment i, per tant, també cal preservar-los per poder transmetre’ls a les societats futures.

El servei multimèdia permet accedir a les imatges fixes digitals i imatges mòbils, en format analògic i format digital, procedents dels departaments municipals que s’han anat recollint des dels anys vuitanta com a part de les funcions del SEDAC, que coordina, abans com a Biblioteca General i ara com a SEDAC, la descripció, la indexació i la conservació d’aquests materials amb la col·laboració de tots els departaments productors de l’Ajuntament.

Les col·leccions analògiques s’han anat digitalitzant per facilitar la consulta en línia des del repositori institucional BCNROC i la preservació, sempre que la legislació sobre la propietat intel·lectual ens ho permet.