Préstec interbibliotecari i obtenció de documents

Els objectius del servei són els següents:

  • Localitzar i obtenir qualsevol document, original o còpia, que necessiti el personal municipal per a la tasca laboral a l’Ajuntament de Barcelona i que no estigui dins el fons del SEDAC.
  • Prestar el fons propi del SEDAC i de les biblioteques departamentals de l’Ajuntament, o proporcionar-ne còpia, a les biblioteques.

En tots els casos cal disposar, prèviament, del número ID d’usuari. Si ets un usuari extern, pots sol·licitar l'ID a través d'aquest formulari. Si ja ets usuari pots sol·licitar el préstec interbibliotecari o l'obtenció del document per mitjà del mateix Catàleg col·lectiu de les biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona (CBAB), o bé a través dels formularis del Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC).

La prestació del servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents està sotmesa a la normativa legal de dret de la propietat intel·lectual i a les condicions del préstec del SEDAC i dels centres subministradors.

Els terminis per a la recepció i l'entrega dels documents provinents de l’exterior a l’Ajuntament depenen del centre subministrador i s’informarà els usuaris en cada cas. En canvi, quan el centre prestatari és el SEDAC, la durada del préstec és de 30 dies i el nombre màxim de documents prestats és de 3.