Reutilització de la documentació municipal

En virtut de la Circular relativa a les pautes d’actuació en relació amb el funcionament del repositori obert de la documentació de l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC), es consideren propietat de l’Ajuntament de Barcelona els documents següents:  

  • Els que aprova l’Ajuntament per a divulgació pública.
  • Els que elabora o encarrega l’Ajuntament de Barcelona en la seva activitat.

Es considera autor o coautor d’un document municipal qualsevol persona o òrgan municipal que elabora, o contribueix a elaborar, un document dins la seva activitat municipal.

L’Ajuntament posa aquesta documentació a disposició del públic mitjançant el repositori institucional BCNROC, perquè es comparteixi lliurement i es reutilitzi amb la llicència Creative Commons (CC) més àmplia possible per cada cas, que com a norma general serà la CC-BY (Reconeixement).

D’aquesta manera, qualsevol usuari amb accés a internet pot accedir a documents municipals públics, elaborats a partir de l’1 d’octubre de 2015, llegir-los, baixar-los, desar-los, imprimir-los, usar-los, reutilitzar-los, distribuir-los i, fins i tot, fer-ne obres derivades, sempre tenint en compte la llicència CC associada al document.

A BCNROC també hi trobaràs les publicacions municipals fetes en col·laboració amb tercers, amb finalitat comercial, sempre que l’Ajuntament de Barcelona tingui els drets d’explotació a favor.

També hi pots trobar documents publicats a llibres, revistes, etcètera, d’altres autors que tenen el permís de l’editor per autopublicar-los al BCNROC i són d’interès municipal.

La reutilització de les fotografies incloses al BCNROC està subjecta a condicions d'ús específiques que pots consultar a l'apartat Drets d'autor de les fotografies al BCNROC.