Documentació municipal digital (Maig del 2019)

BCNROC. Selecció de documents incorporats al repositori institucional durant el mes de març

Destaquem:

DOCUMENTS

– Aportacions econòmiques als grups polítics municipals de l’Ajuntament de Barcelona i la seva justificació

– Barcelona economia. Núm. 97 (2019)

– Desaprenent : una guia feminista a l’etapa secundària

– L’Eixample per als seus veïns i veïnes : seguiment d’actuacions de districte 2015-2019

– Eleccions Generals 28 abril 2019 : dossier postelectoral : dades provisionals

– Enquesta d’usuaris de les platges de Barcelona. 2018

– Estudi per conèixer la nova realitat de treball en els models de negoci emergents en el marc de les tecnologies digitals i possibles actuacions de l’Administració pública local

– Guia d’ús no sexista del llenguatge: 10 punts per visibilitazar les dones en el llenguatge

– Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2017

– Informe sobre localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 a Barcelona

– Logística i Manteniment. Núm. 2 (2019)

– Marc estratègic dels jardins històrics de Barcelona

– Memòria 2018 / Consell de Ciutat de Barcelona

– Memòria 2018 /  Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

– Modificació dels límits territorials dels deu districtes de la ciutat de Barcelona

– Pla de Barris de Barcelona 2016-2020 : memòria de seguiment

– Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

– Previsió de l’activitat turística. Maig 2019

– Proposta de la Comissió Tècnica d’Igualtat de mesures per a reduir la bretxa salarial de gènere : II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones 2015 – 2019 de l’Ajuntament de Barcelona

– Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament per raó d’orientació sexual, de la identitat de gènere i d’expressió de gènere

NORMATIVA

– Estatuts del Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona [2019 text refós]

– Normes reguladores del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció d’Animals [1996] : modificació [2001-03-30]

– Pla Especial d’Ordenació de la ciutat sanitària de la Vall d’Hebrón de Barcelona : modificació [2019-03-22]

– Reglament orgànic municipal [2018 text consolidat no oficial]

– Regulació de la Ponència Tècnica de Terrasses [2019]