Servei de Documentació d'Educació Ambiental (desembre del 2017)

SDEA. Selecció de les noves incorporacions al fons documental del Servei.

Atles dels Ocells Nidificants de Barcelona / Institut Català d’Ornitologia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2017.

Obra il·lustrada que mostra el treball de més de tres-centes persones que han cercat els ocells que nidifiquen a la ciutat de Barcelona.  Aquesta obra té rigor científic i voluntat de servei. Inclou mapes que descriuen la distribució detallada de les 83 espècies que crien a la ciutat, on són, quants n’hi ha i quines són les seves preferències d’hàbitat. A més, mostra els beneficis que ens aporten els ocells per fer de l’entorn urbà un espai més amable

Energía y agua / Miquel Salgot de Marçay. Sabadell: Fundación Gas Natural Fenosa, 2017.

Manual pràctic on s’analitza i es presenta un plantejament integrat de la gestió de l’energia i de l’aigua en les activitats humanes. Es descriu amb detall els principals aspectes de la gestió de l’energia en els que la intervenció de l’aigua és decisiva i, a l’inrevés, conèixer els principals punts en la gestió d’un sistema hídric en els que l’energia desenvolupa un paper important. L’objectiu es poder millorar la gestió creuada d’ambdós paràmetres. S’inclouen exemples pràctics d’aquesta interrelació que permeten visualitzar la importància d’aquesta nova gestió integrada.

Guia de contractació pública social. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa, 2016.

Aquesta guia és resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes. La seva contribució ha estat clau per avançar en el camí compartit cap al desenvolupament sostenible i integrador, que veu en la contractació pública una eina de transformació socioeconòmica al servei d’un model productiu que respecta els drets de les persones i cerca el màxim retorn social i ambiental. Recomanem consultar la web (Guia de contractació pública social) que sintetitza el context, recull gràficament els nous criteris socials en la contractació pública, així com una relació de les organitzacions i entitats que han participat en la definició de la guia. Disponible també en versió electrònica.

La utilització temporal dels buits urbans / Manu Farnández, Judith Gifreu (dirs.). Barcelona: Diputació de Barcelona, 2016.

Publicació col·lectiva que pretén contribuir a repensar el buit urbà. Els usos temporals són una resposta a la crisi, però expressen també una manera nova de fer ciutat en la qual la societat és la gran protagonista, mitjançant la participació i la creativitat. S’analitzen els espais en desús amb la perspectiva del ‘mentrestant’, amb un ampli recorregut que inclou el pensament urbanístic, el marc normatiu, la governança i les visions sectorials i dels agents. El treball integra reflexió acadèmica, pràctiques ciutadanes i polítiques públiques.