Es convoquen 120 places d'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona

01/02/2017 - 18:13

Comunicació, seguretat i prevenció

L’Ajuntament de Barcelona ofereix aquest any 120 places d’agent de la Guàrdia Urbana. Les bases de la convocatòria s’han publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les sol·licituds dels candidats que optin a una d’aquestes 120 places s’han de presentar en el termini de vint dies naturals a comptar d’avui, 1 de febrer. La sol·licitud es podrà trametre telemàticament a l’apartat d’oferta pública de la web de l’Ajuntament de Barcelona, www.barcelona.cat, mitjançant l’apartat d’oferta pública i el portal de tràmits, o bé excepcionalment presentant-la al Registre general de l’Ajuntament de Barcelona.

Per primera vegada l’oposició d’accés al cos de la Guàrdia Urbana tindrà un temari específic, que inclourà qüestions vinculades a l’ordenament jurídic estatal, autonòmic i local, però també a altres aspectes, com els principis d’actuació i deures dels funcionaris de la policia local o l’ètica i la deontologia professionals. El temari es pot consultar a les bases de la convocatòria.

El tribunal qualificador tindrà una composició que preservarà la paritat entre homes i dones. Els 120 nous agents s’incorporaran a la plantilla del cos de policia barceloní després de realitzar un curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí.

L’Ajuntament de Barcelona també ha convocat aquest any 49 places d’agent de la Guàrdia Urbana mitjançant mobilitat interadministrativa, i mitjançant la promoció interna del cos, també s’han convocat 60 places de caporal, 24 de sergent i 8 de sotsinspector.

Amb aquesta promoció interna es vol reforçar l’estructura de comandaments operatius de cara al desplegament de la policia de barri i el conjunt del pla director i, al mateix temps, contribuir al desenvolupament professional de tot el personal de la Guàrdia Urbana.