Organigrama polític i executiu

Organigrama executiu

Organigrama polític

L’àrea està adscrita a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.