Servei d’inserció social per a famílies amb infants

El Servei d’inserció social per a famílies amb infants (SISFA) de l’Ajuntament de Barcelona ofereix atenció social a l’espai públic, primera acollida i seguiment social (educatiu, mèdic i pediàtric, formatiu i laboral).

El servei s'adreça a millorar les condicions de vida de les famílies amb infants a càrrec, que viuen en assentaments o qualsevol tipus d'infrahabitatge a la ciutat de Barcelona.

Els objectius del servei són els següents:

  • Aconseguir que el màxim de famílies trobin alternatives d’inserció social i laboral que els permetin canviar d’estil de vida i obtenir estabilitat.
  • Garantir l’escolarització i el seguiment mèdic i pediàtric dels infants en edat escolar.
  • Fomentar el seguiment d’itineraris formatius i laborals de les persones adultes per a la cerca d’ingressos estables que els permetin cobrir les necessitats bàsiques.
  • Vetllar per la convivència i la cohesió social a l’entorn dels assentaments a través del treball social amb les famílies a l’espai públic.