Per desconstruir aquests estereotips i prejudicis, amb el projecte “Sóc gran, i què?” es duran a terme un seguit d’actuacions, amb protagonisme actiu de les persones grans mateixes, que ens ajudin en la transformació d’imaginaris i d’actituds respecte al procés d’envelliment. De les activitats de sensibilització previstes a tota la ciutat, en destaquen les següents: tallers, diàlegs i debats de teatre-fòrum, i l’elaboració i difusió d’espots per difondre a través de les xarxes i de materials de sensibilització adreçats a les persones grans, adolescents i joves, i a la ciutadania en general.

La campanya es construeix de forma participativa, comptant molt especialment amb la participació de persones grans de la ciutat. Hi ha previstes múltiples actuacions, com per exemple:

 • Realització de tallers de teatre-fòrum amb persones grans per a la creació col·lectiva de peces teatrals sobre discriminació i diversitat.
   
 • Representacions de teatre-fòrum amb adolescents i joves, amb famílies i amb les persones grans mateixes.
   
 • Elaboració i difusió d’espots audiovisuals i d’un vídeo documental per difondre’ls a través de les xarxes.
   
 • Documents de consulta temàtics “Desmuntem estereotips!”, amb argumentari per rebatre estereotips i prejudicis sobre les persones grans.
   
 • Guies de recomanacions i materials de sensibilització que ajudin en la desconstrucció d’estereotips i prejudicis.
   
 • Accions informatives i de sensibilització, amb la implicació i el compromís d’entitats, agents socials i equipaments municipals de la ciutat.