Iniciativa impulsada per la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran, amb el suport del Consell Assessor de la Gent Gran, per qüestionar i desmuntar de forma participada els estereotips i prejudicis que, per raó d’edat, sovint pateixen les persones grans, reivindicant el seu dret a la diferència i a la igualtat, i lluitant contra les discriminacions.

Les discriminacions −i els prejudicis i estereotips que se’n deriven− tenen un efecte advers en la qualitat de vida de les persones grans, en especial, de les d’edat més avançada. Sovint es produeixen de manera inconscient com a conseqüència d’una concepció negativa del procés d’envelliment, i la seva invisibilitat condueix a situacions de marginació que tenen un impacte negatiu en la seva salut i el seu benestar, i que dificulten la seva participació i contribució al desenvolupament social.

L’edat representa avui en dia un dels factors socials de discriminació més determinants i menys visibles en una societat que té incorporades i normalitzades moltes idees, actituds i conductes negatives sobre les persones grans i el fet de fer-se gran. Perquè tothom ha pensat o dit sobre les persones grans coses com ara aquestes:

... són totes iguals
... ja no canvien
... són conservadores
... sempre estan malaltes, són molt dependents
... estan tristes, aïllades, i són bastant passives

“Sóc gran, i què?” és una iniciativa que planteja la necessitat de visibilitzar la gran diversitat interna que hi ha en aquest cicle de la vida, i ens convida a fer una reflexió crítica sobre les nostres idees i actituds, revisant i qüestionant els nostres estereotips i prejudicis per raó d’edat.

“Sóc gran, i què?” és una proposta protagonitzada per les persones grans, però que ens interpel·la a tots i totes:

  • Existeix una única forma d’envellir?
     
  • Quina visió construïm socialment sobre el fet d’envellir?
     
  • Quins són els estereotips i prejudicis que tenim sobre les persones grans?