Per desconstruir els estereotips i prejudicis sobre les persones grans, necessitem prendre’n consciència i transformar els nostres imaginaris amb informació específica sobre els estereotips per raó d’edat. Què és un estereotip? Quins són els que més afecten les persones grans? Quina informació hi ha per qüestionar-los? Com podem col·laborar per desmuntar-los?