Un estereotip és una imatge estructurada i acceptada per la majoria de la gent com a representativa de tot un grup, una comunitat o un col·lectiu. Són útils perquè ens ajuden a entendre la realitat, però també poden generar prejudicis negatius cap a les persones, només perquè pertanyen a un determinat grup social. Hi ha estereotips que afecten les dones ( "les dones són fràgils"), la joventut ( "els joves no saben el que volen"), les persones migrades ("els immigrants no tenen formació"), etc.

Els estereotips i prejudicis per raó d'edat són els que pateixen específicament les persones grans, i tenen greus conseqüències en l'àmbit individual i social. L'envelliment s'associa a vivències i idees negatives, i es construeix així una estructura social i relacional que afecta els drets, l'autoestima i el benestar de la gent gran.

Resulta necessari i urgent aportar noves idees i arguments sobre aquests clixés, i per això s'han recopilat els estereotips més difosos i comuns sobre la gent gran, i diversos relats, testimonis, dades i arguments que els contraresten.

Aquest llistat s'anirà actualitzant periòdicament durant tota la campanya