Els objectius principals de la iniciativa són:
  • Conscienciar la ciutadania en general respecte als estereotips i prejudicis que es generen i perpetuen sobre les persones grans, obrint noves vies de pensament i possibilitats d'existència.
     
  • Legitimar i donar visibilitat a les diferents formes de vida de les persones grans de la ciutat, per contribuir al seu apoderament i la seva reivindicació del dret a ser de forma diversa i única, protegint-se de prejudicis i discriminacions.
     
  • Sensibilitzar respecte a col·lectius específics de persones grans que pateixen discriminacions encreuades, amb alta vulnerabilitat i habitualment invisibilitzades (dones grans, persones grans migrades, persones grans del col·lectiu LGTBI, grans dependents, etc.).
     
  • Apoderar les persones grans mateixes per fer front a possibles situacions de discriminació i defensar els seus drets.