Enfortim l’Economia Social i Solidària!

Enfortim l’Economia Social i Solidària!

Presentació de sol·licituds
del 10 d’abril al 9 de maig.

#subvencionsESS

Iniciar la sol·licitud Preguntes freqüents

DONEM SUPORT AL VOSTRE PROJECTE AMB SUBVENCIONS DE FINS AL 80%

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I EL REFORÇ DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2018

Convocatòria de subvencions

Enguany es destinen un total de 840.000 per a subvencionar projectes o activitats que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, promovent i reforçant les línies de treball del Pla, tot incloent el desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària, com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Destinataris/àries

Entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que acompleixin els requisits de les bases i convocatòria, entitats representatives i referents de l'ESS o de les finances ètiques, entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l'assoliment del Pla d'Impuls de l'ESS. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’Economia Social i Solidària, concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú, que no estan formalitzats amb forma jurídica.

Àmbits i modalitats

àmbit temàtic modalitat
a acompanyament i formació
aaSuport a la gestió, consultoria i acompanyament per:
 • La transformació de format jurídic als propis de l’ESS
 • La constitució de cooperatives
 • L’impuls de projectes d’intercooperació: cooperatives de segon grau, grups cooperatius...
 • El desenvolupament de noves activitats i/o línies de negoci per part d’empreses i entitats ja existents.
 • Desenvolupament i implementació de processos, eines i recursos per fomentar la innovació i el desenvolupament d’R+D+i
 • Incorporació d’eines per a la gestió democràtica.
Import màxim subvenció: 7.200
bbProjectes i accions de formació interna i/o externa, degudament acreditada, de més de 10 h, en gestió cooperativa. Import màxim subvenció: 3.600
ccAccions educatives de promoció dels valors cooperatius i de l’economia social i solidària. Import màxim subvenció: 6.000
b FINANÇAMENT
aaCost de formalització dels préstecs i cost de finançament (interessos), sempre que hagin servit per al desenvolupament de noves activitats o línies de negoci i/o empreses i entitats de nova creació, formalitzats amb entitats de finances ètiques o cooperatives. Import màxim subvenció: 3.600
c INTERCOOPERACIÓ
aaProjectes promoguts per entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, per entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l’assoliment del Pla d’Impuls de l’ESS.Import màxim subvenció: 35.000
d COMUNICACIÓ
aaAccions de millora de la comunicació i divulgació del propi projecte que facin visible l’economia social i solidària. Import màxim subvenció: 10.800
bbAccions de difusió, recerca i conscienciació sobre l’economia cooperativa, social i solidària i la seva rellevància en la transformació social. Import màxim subvenció: 18.000
e EQUIPAMENTS I RECURSOS
aaSuport a l’obtenció de llicències d’activitat de projectes d’economia social i solidària, incloent despeses per obres de manteniment, petits arranjaments i projectes tècnics necessaris per a tramitar-les. Import màxim subvenció: 9.600

Documentació que cal aportar

 • Document bàsic 1. Instància de sol·licitud de subvenció.
 • Document bàsic 2. Formulari descriptiu de projecte i pressupost.
 • Declaració de transparència.
 • Document de titularitat del compte per a transferència bancària.
 • Acord signat entre les entitats agrupades, si s’escau.

Sessions informatives

 • Espai Consum
  Palau Foronda de la Ronda
  Sant Pau 43-45 baixos
  Dll. 9 d’abril de 17h a 19h
 • Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
  c/ Premià, 15
  Dc. 11 d’abril de 12h a 14h
 • Casa Orlandai
  c/ Jaume Piquet, 23
  Dm. 17 d’abril de 17h a 19h
 • Centre Cívic La Sagrera
  c/ Martí Molins, 29
  Dj. 19 d’abril de 17h a 19h
 • Biblioteca Jaume Fuster
  Pl. de Lesseps, 20-22
  Dv. 20 d’abril de 12h a 14h
 • La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
  Via Laietana, 54
  Dm. 24 d’abril de 12h a 14h
 • BCN Activa (Sala Emprèn)
  c/ Llacuna, 162-164
  Dj. 26 d’abril de 12h a 14h

On tramitar la subvenció

 • Presencialment

  Seguiu les instruccions que es detallen al canal presencial del tràmit

Preguntes freqüents

Durada dels projectes

Els projectes s’han d’iniciar l’any 2018 i poden tenir una durada màxima de 12 mesos.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 10 d’abril al 9 de maig . No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.

Seguiment de la sol·licitud

La publicació de les subvencions aprovades es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat. Per poder comprovar la vostra sol·licitud us caldrà el número de registre.

Import màxim de finançament

La quantia de la subvenció atorgada no superarà el 80% de la despesa total, especificada al document bàsic 2 de la descripció del projecte.

Limitacions

Només es permet la presentació d’una única sol·licitud per cadascun dels àmbits temàtics de la convocatòria. No es pot presentar el mateix projecte a diferents àmbits de la convocatòria. Es limita a un màxim de dues les sol·licituds que pot presentar una mateixa entitat per a tota la convocatòria.

Podeu fer consultes sobre les subvencions en aquest enllaç