Teniu un projecte d’economia social i solidària?

Teniu un projecte d’economia social i solidària?

Presentació de sol·licituds del
29 de maig al 27 de juny de 2017.

#subvencionsESS

Iniciar la sol·licitud Preguntes freqüents

US AJUDEM a IMPULSAR-LO AMB UNA SUBVENCIÓ DE FINS AL 80%

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I EL REFORÇ DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2017

Convocatòria de subvencions

Enguany es destinen un total de 600.000 per a subvencionar projectes o activitats que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, promovent i reforçant les línies de treball del Pla, tot incloent el desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’Economia Social i Solidària, com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Destinataris/àries

Entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que acompleixin els requisits de les bases i convocatòria. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’Economia Social i Solidària, concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú, que no estan formalitzats amb forma jurídica.

Àmbits i modalitats

àmbit temàtic modalitat
a acompanyament i formació
aaAccions formatives i d’acompanyament per a la posada en marxa de projectes d’economia cooperativa, social i solidària. Import màxim subvenció: 10.000
bbAccions educatives de promoció dels valors cooperatius i de l’economia social i solidària. Import màxim subvenció: 6.000
ccProjectes i accions de formació interna i/o externa, degudament acreditada, de més de 10 h, en gestió cooperativa. Import màxim subvenció: 5.000
ddSuport a la gestió, consultoria i acompanyament per:
 • La transformació de format jurídic als propis de l’ESS
 • La constitució de cooperatives
 • L’impuls de projectes d’intercooperació: cooperatives de segon grau, grups cooperatius...
 • El desenvolupament de noves activitats i/o línies de negoci per part d’empreses i entitats ja existents.
Import màxim subvenció: 10.000
b FINANÇAMENT
aaCost de formalització dels préstecs i cost definançament (interessos), sempre que hagin servit per al desenvolupament de noves activitats o línies de negoci i/o empreses i entitats de nova creació, formalitzats amb entitats de finances ètiques o cooperatives. Import màxim subvenció: 3.000
c COMUNICACIÓ
aaAccions de millora de la comunicació i divulgació del propi projecte que facin visible l’economia social i solidària. Import màxim subvenció: 10.000
bbAccions de difusió, recerca i conscienciació sobre l’economia cooperativa, social i solidària i la seva rellevància en la transformació social. Import màxim subvenció: 15.000
d EQUIPAMENTS I RECURSOS
aaSuport a l’obtenció de llicències d’activitat de projectes d’economia social i solidària, incloent despeses per obres de manteniment, petits arranjaments i projectes tècnics necessaris per a tramitar-les. Import màxim subvenció: 8.000

Documentació que cal aportar

 • Document bàsic 1. Instància de sol·licitud de subvenció.
 • Document bàsic 2. Formulari descriptiu de projecte i pressupost.
 • Declaració de transparència.
 • Document de titularitat del compte per a transferència bancària.
 • Acord signat entre les entitats agrupades, si s’escau.

Sessió de treball de projectes i exploració de intercooperació

 • Barcelona Activa (Sala Emprèn)
  c/ Llacuna, 162-164
  7 de juny 12:00 h - 14:00 h

Sessions informatives

 • Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
  c/ Premià, 15
  15 de maig 9:30 h - 11:30 h
 • Ateneu la Bòbila
  c/ Estudiant, 1
  18 de maig 16:00 h - 18:00 h
 • Centre Cultural Casa Orlandai
  c/ Jaume Piquet, 23
  23 de maig 17:30 h - 19:30 h
 • Casa Elizalde
  c/València, 302
  25 de maig 16:00 h - 18:00 h
 • Barcelona Activa (Sala Emprèn)
  c/ Llacuna, 162-164
  30 de maig 12:00 h - 14:00 h

On tramitar la subvenció

 • Presencialment

  Seguiu les instruccions que es detallen al canal presencial del tràmit

Preguntes freqüents

Durada dels projectes

Els projectes s’han d’iniciar l’any 2017 i poden tenir una durada màxima de 12 mesos.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 29 de maig al 27 de juny. No s’acceptaran sol·licituds fora d’aquest termini.

Seguiment de la sol·licitud

La publicació de les subvencions aprovades es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat. Per poder comprovar la vostra sol·licitud us caldrà el número de registre.

Import màxim de finançament

La quantia de la subvenció atorgada no superarà el 80% de la despesa total, especificada al document bàsic 2 de la descripció del projecte.

Limitacions

Només es permet la presentació d’una única sol·licitud per cadascun dels àmbits temàtics de la convocatòria. No es pot presentar el mateix projecte a diferents àmbits de la convocatòria. Es limita a un màxim de dues les sol·licituds que pot presentar una mateixa entitat per a tota la convocatòria.

Podeu fer consultes sobre les subvencions en aquest enllaç