Sant Antoni

El programa Superilles a Sant Antoni, la transformació en marxa

La primera fase d’implantació del programa superilles a Sant Antoni ha conclòs al maig de 2018 amb la urbanització de l’espai públic entorn el nou Mercat de Sant Antoni.

S’ha actuat sobre els trams dels carrers Comte Borrell i Tamarit, que formen part del perímetre del mercat (Comte Borrell entre Floridablanca i Manso; i Tamarit, entre Viladomat i Comte d’Urgell).

El resultat és una gran plaça pública de 1.800 m2 que, conjuntament amb la cruïlla, els carrers i les places del mercat, fan un total de 5.000 m2 d'espai públic destinat al gaudi dels vianants, espais d'estada per a nous usos i més presència del verd, amb arbres i arbusts amb flor. D’octubre de 2018 a maig de 2019, es treballarà en la remodelació dels carrers Comte Borrell, entre Gran Via de les Corts i Floridablanca, i entre el carrer de Manso i l'avinguda del Paral·lel; al carrer de Tamarit, entre Viladomat i Calàbria, i al carrer del Parlament, entre els carrers Comte d’Urgell i Viladomat.

Amb aquestes actuacions es recuperarà més de 21.000 m2 d'espai públic per als vianants, que conjuntament amb als 5.000 m2 de l’entorn del mercat, sumen un total de 26.000 m2 d’espai públic recuperat per al veïnat.

Propostes consensuades en el procés participatiu

Els treballs s’han iniciat després d’un procés de debat amb els veïns, comerciants i entitats de l’entorn que es va iniciar al febrer del 2017, amb la constitució del grup impulsor. Aquest col·lectiu, format per persones i entitats representatives del barri, ha estat treballant des de l’inici de manera conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de configurar quina havia de ser la proposta del model Superilles en aquest espai.

En aquest procés participatiu, també hi han participat les AFA i comerciants del barri, veïnat i col·lectius, que han intervingut en les anàlisis i el disseny de les intervencions i han col·laborat a adaptar el model a les característiques de la zona i a les necessitats concretes del barri. Fruit d’aquest procés, s’han concretat diverses propostes d’intervenció, a curt i a llarg termini, que coincidiran amb l’entrada en funcionament del Mercat de Sant Antoni.

La proposta consensuada, amb horitzó 2019, inclou urbanitzacions amb guany d’espai públic per als vianants i intervencions de millora en l’espai públic.

Actuacions

 1. Millora dels entorns del mercat

  L’actuació principal consisteix en la pacificació dels carrers de Tamarit i del Comte Borrell, que es duu a terme en dues fases. La primera fase afecta els trams dels carrers del Comte Borrell (entre els carrers de Floridablanca i Manso) i de Tamarit (entre els carrers de Viladomat i Urgell), que formen part del perímetre del Mercat de Sant Antoni.

  Són actuacions que fusionen l’espai dels carrers amb el de les noves places recuperades del mercat i que antigament eren patis interiors sense un ús públic. Es tracta, doncs, de la recuperació d’un total de 10.196 metres quadrats d’espais públics.

  Pel que fa a la vegetació, es manté l’arbrat d’alineació propi de l’Eixample i es planten espècies arbustives en franges combinades de diferents espècies. Al carrer de Tamarit, entre els carrers del Comte d’Urgell i del Comte Borrell, l’espai que es guanya a la vorera està destinat a les pèrgoles del nou mercat dominical.

  La intervenció prevista a la via pública també inclou la creació d’una gran plaça pública a la cruïlla dels carrers de Tamarit i del Comte Borrell. La urbanització d’aquest espai pel que fa a la mobilitat no permet que els vehicles de motor puguin creuar la plaça (a excepció dels vehicles d’emergència). Així doncs, en aquesta zona hi circula aquell trànsit que tingui origen o destinació als edificis de l’entorn, a baixa velocitat i en convivència amb les bicicletes. Els vianants tenen tota la prioritat, i de fet es tracta d’un espai pensat perquè pugui acollir actes i trobades ciutadanes.

 2. Ampliació a les illes contigües

  En una segona fase, prevista a partir de l’octubre del 2018, la intervenció s’ampliarà actuant sobre el carrer del Comte Borrell, entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Floridablanca, i també al carrer de Tamarit, entre els carrers de Viladomat i Calàbria.

  En aquests espais s’aplicaran els mateixos criteris d’urbanització que a la resta de trams.

  També està prevista una actuació de reurbanització al tram del carrer de Tamarit, comprès entre Urgell i Villarroel. Resta pendent de concretar els terminis i els detalls en el marc del procés participatiu en desenvolupament.

 3. Actuacions estratègiques

  Paral·lelament, s’avançarà en la implementació d’actuacions tàctiques i de caràcter estratègic a la cruïlla formada pel carrer del Comte Borrell entre el carrer de Manso i l’avinguda del Paral·lel, i també al carrer del Parlament entre la ronda de Sant Pau i el carrer de Viladomat, que es recupera per a ús ciutadà. Els treballs estan previstos per a l’estiu del 2018.

  En aquest àmbit, s’hi aplicaran els mateixos criteris que a la resta de carrers pacificats de l’entorn, en el marc del programa Superilles, prioritzant els espais d’estada, de lleure i de joc, enfront de la mobilitat privada.

 4. Intervencions de millora i d’increment del verd urbà

  Finalment, i també dins del marc del programa Superilles, es duran a terme intervencions de millora de voreres i increment del verd urbà en diversos espais, als carrers de Viladomat, entre la Gran Via de les Corts Catalanes i l’avinguda del Paral·lel, i al carrer de Manso entre l’avinguda del Paral·lel i el carrer del Comte d’Urgell, que s’iniciarien a la tardor del 2018.

  El conjunt d’actuacions se sumaran a la remodelació de la ronda de Sant Antoni que també està previst que s'iniciï durant aquest mandat, quan es desmantellin les carpes provisionals del mercat. Aquesta intervenció permetrà humanitzar aquesta via, millorant l’espai públic i introduint més espai verd en aquest àmbit de la ciutat.

Documents

Tallers