Sant Antoni

El programa Superilles a Sant Antoni

Els treballs realitzats a l'àmbit Superilles a Sant Antoni provenen del procés de debat amb els veïns, comerciants i entitats de l’entorn que es va iniciar al febrer del 2017, amb la constitució del grup impulsor. Aquest col·lectiu, format per persones i entitats representatives del barri, ha estat treballant des de l’inici de manera conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de configurar quina havia de ser la proposta del model Superilles en aquest espai.

En aquest procés participatiu, també hi han participat les AFA i comerciants del barri, veïnat i col·lectius, que han intervingut en les anàlisis i el disseny de les intervencions i han col·laborat a adaptar el model a les característiques de la zona i a les necessitats concretes del barri. Fruit d’aquest procés, s’han concretat diverses propostes d’intervenció, a curt i a llarg termini, que coincidiran amb l’entrada en funcionament del Mercat de Sant Antoni.

La proposta consensuada inclou urbanitzacions amb guany d’espai públic per als vianants i intervencions de millora en l’espai públic.

Actuacions realitzades

 1. Millora dels entorns del mercat

  La primera fase d’implantació del programa superilles a Sant Antoni va concloure al maig de 2018 amb la urbanització de l’espai públic entorn el nou Mercat de Sant Antoni. Es va actuar sobre els trams dels carrers Comte Borrell i Tamarit, que formen part del perímetre del mercat (Comte Borrell entre Floridablanca i Manso; i Tamarit, entre Viladomat i Comte d’Urgell).

  El resultat és una gran plaça pública de 1.800 m2 que, conjuntament amb la cruïlla, els carrers i les places del mercat, fan un total de 5.000 m2 d'espai públic destinat al gaudi dels vianants, espais d'estada per a nous usos i més presència del verd, amb arbres i arbusts amb flor. D’octubre de 2018 a maig de 2019, es treballarà en la remodelació dels carrers Comte Borrell, entre Gran Via de les Corts i Floridablanca, i entre el carrer de Manso i l'avinguda del Paral·lel; al carrer de Tamarit, entre Viladomat i Calàbria, i al carrer del Parlament, entre els carrers Comte d’Urgell i Viladomat.

  Amb aquestes actuacions s'han recuperat més de 21.000 m2 d'espai públic per als vianants, que conjuntament amb als 5.000 m2 de l’entorn del mercat, sumen un total de 26.000 m2 d’espai públic recuperat per al veïnat.

 2. Ampliació a les illes contigües

  En una segona fase, que finalitza l'estiu de 2019, la intervenció s’amplia actuant sobre el carrer del Comte Borrell, entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Floridablanca, i també al carrer de Tamarit, entre els carrers de Viladomat i Calàbria.

 3. Actuacions estratègiques

  Actuacions tàctiques i de caràcter estratègic a la cruïlla formada pel carrer del Comte Borrell entre el carrer de Manso i l’avinguda del Paral·lel, i també al carrer del Parlament entre la ronda de Sant Pau i el carrer de Viladomat, que es recupera per a ús ciutadà.

  En aquest àmbit, s’hi aplicaran els mateixos criteris que a la resta de carrers pacificats de l’entorn, en el marc del programa Superilles, prioritzant els espais d’estada, de lleure i de joc, enfront de la mobilitat privada.

 4. Intervencions de millora i d’increment del verd urbà

  Intervencions de millora de voreres i increment del verd urbà en diversos espais, als carrers de Viladomat, entre la Gran Via de les Corts Catalanes i l’avinguda del Paral·lel, i al carrer de Manso entre l’avinguda del Paral·lel i el carrer del Comte d’Urgell, que s’iniciarien a la tardor del 2018.

  El conjunt d’actuacions se sumaran a la remodelació de la ronda de Sant Antoni que també està previst que s'iniciï durant aquest mandat, quan es desmantellin les carpes provisionals del mercat. Aquesta intervenció permetrà humanitzar aquesta via, millorant l’espai públic i introduint més espai verd en aquest àmbit de la ciutat.

Documents

Tallers