Gràcia

Barrio del Camp d’en Grassot y Gràcia Nova

El districte de Gràcia està format per cinc barris: Vila de Gràcia, Vallcarca i els Penitents, el Coll, la Salut, i Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, que es caracteritzen per una gran diversitat. Dins dels límits del districte trobem la zona històrica, de carrers estrets i altament densificada; un sector que es va urbanitzar seguint la trama de l’Eixample, el Camp d’en Grassot; zones de torretes a la Salut i el Coll, i barris que han crescut al llarg del segle XX fins a ocupar quasi tot l’espai que hi havia disponible.

El districte de Gràcia representa aproximadament el 7,5% de la població de la ciutat i el pes del nombre de llars és lleugerament superior.

El barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova està delimitat pel carrer Bailèn i el carrer Escorial, pel carrer Rosselló al sud, pel carrer de les Camèlies pel nord i pel carrer Sardenya a l'est. Agrupa dos veïnats força diferents tant pel seu paisatge físic com per l’humà. Al costat mar trobem el Camp d’en Grassot, un conjunt d’illes de cases amb la tipologia típica de l’Eixample; de la Travessera de Gràcia cap al nord els carrers són estrets i costeruts, a les vores dels quals s’arrengleren blocs de pisos baixos i cases unifamiliars.  Cal destacar que entre els carrers d'Escorial, Camèlies, Sardenya i Pi i Margall, hi ha el veïnat de Ca l'Alegre de Dalt, que es caracteritza per una urbanització diferent, amb edificis més recents, i en què és on es concentra l'aspecte del barri més comercial, gràcies a l'eix comercial propi conegut com a Gràcia Nova.

 • Densitat de població
  886 habitants / ha
 • Espais verds per habitant
  3,4 m2 per habitant

Diagnosis

Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

L’àmbit objecte d’anàlisi comprèn una Superilla més una extensió d’una filera d’illes al nord i una altra a l’oest, que pertanyen a unes altres Superilles més grans. Aquesta delimitació ve determinada pel Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018, on es contempla la reorganització de les xarxes de mobilitat: a peu, en transport públic (xarxa ortogonal), en bicicleta i en vehicle privat.

Participa

Con la implicación de los vecinos, entidades y el Ayuntamiento. La participación está abierta a todas las personas interesadas a través de encuentros y actividades con incidencia en varios niveles:

 • Nivel de barrio/nivel de ciudad: en primer lugar, con las contribuciones de las entidades locales y de los vecinos, pero también con las de las organizaciones de la ciudad expertas en diferentes temáticas, que pueden enriquecer el proyecto. Este nivel se ha empezado a trabajar en las sesiones de PAD y PAM.
   
 • Participación en la definición de la propuesta o implicación en las acciones: tanto con aportaciones sobre cómo se quiere que sean las superislas como con actuaciones concretas sobre el terreno.

El proceso participativo cuentas con talleres prácticos y con un grupo impulsor en cada zona, formado por representantes de entidades y del Ayuntamiento, que actúa como motor permanente.

 • 2016: Propuestas
  • Elaboración de propuestas
  • Priorización
 • 2017-18: Implementación
  • Programación
  • Presupuesto
  • Ejecución
 • 2019: Valoración
  • Recogida de datos
  • Comparación de indicadores
  • Consecución