Nou Barris

Nou Barris y el barrio de la Prosperitat

El districte de Nou Barris està situat a l’extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola i els districtes de Sant Andreu i d’Horta-Guinardó. Un territori de turons, rieres, torrents, vinyes, camps de conreu i masies disseminades que van deixar pas, a finals del segle XIX, a petits tallers, bòbiles i instal·lacions industrials. L’estructura actual del districte va començar a perfilar-se a mitjan segle XX, quan es va construir massivament i amb escassa qualitat per acollir la immigració que arribava a la ciutat. Ja existien en aquell moment els barris del Verdum, Porta o la Prosperitat, i van crear-se els de Roquetes, Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Llobeta, Turó de la Peira, Torre Baró i Trinitat Nova. Als anys 70 es van afegir la Guineueta i Canyelles, i posteriorment Can Peguera, el nucli de cases barates situades al nord del Turó de la Peira.

El districte de Nou Barris representa el 10,3% de la població de la ciutat i en nombre de llars mostra un pes molt semblant.

El barri de la Prosperitat està limitat per la Via Júlia, l'avinguda Meridiana, el passeig Valldaura i la Via Favència. Als anys 20 i 40, es va iniciar un poblament barraquista i anàrquic. La formulació del pla parcial d'ordenació urbana del 1957 va iniciar un important procés de creixement d'aquest sector, amb l'edificació de cases de pisos i blocs, que no va anar acompanyada, però, de la dotació dels equipaments urbans prevists en aquest pla. En poc més de quinze anys el barri va patir una profunda transformació amb l’arribada dels immigrants provinents de la resta de l’estat que va provocar la construcció especulativa sense equipaments ni serveis suficients. En l'època democràtica i fruit de la reivindicació veïnal, es van anar obrint nous espais urbans com la plaça Àngel Pestaña, que ha esdevingut un espai central del barri o el carrer de Pablo Iglesias, que aglutina una important vida veïnal i comercial.

 • Densitat de població
  961 hab/ha
 • Espais verds per habitant
  6,9m2 per habitant

Diagnosis

La Prosperitat

L’àmbit pilot de les Superilles La Prosperitat té una superfície de 56,7 hectàrees. Està delimitat al nord per la Via Júlia, a l’est per la Via Favència, al sud per l’avinguda Meridiana i a l’oest pel passeig de Valldaura.

 

Documentos

Participa

Con la implicación de los vecinos, entidades y el Ayuntamiento. La participación está abierta a todas las personas interesadas a través de encuentros y actividades con incidencia en varios niveles:

 • Nivel de barrio/nivel de ciudad: en primer lugar, con las contribuciones de las entidades locales y de los vecinos, pero también con las de las organizaciones de la ciudad expertas en diferentes temáticas, que pueden enriquecer el proyecto. Este nivel se ha empezado a trabajar en las sesiones de PAD y PAM.
   
 • Participación en la definición de la propuesta o implicación en las acciones: tanto con aportaciones sobre cómo se quiere que sean las superislas como con actuaciones concretas sobre el terreno.

El proceso participativo cuentas con talleres prácticos y con un grupo impulsor en cada zona, formado por representantes de entidades y del Ayuntamiento, que actúa como motor permanente.

 • 2016: Propuestas
  • Elaboración de propuestas
  • Priorización
 • 2017-18: Implementación
  • Programación
  • Presupuesto
  • Ejecución
 • 2019: Valoración
  • Recogida de datos
  • Comparación de indicadores
  • Consecución