Sant Andreu

Sant Andreu del Palomar, en Sant Andreu

El districte de Sant Andreu està situat al nord de la ciutat, està limitat pel riu Besòs i els districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Martí. Està format per set barris d’origen històric molt divers: Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, la Sagrera, Navas, el Congrés i els Indians, i Sant Andreu de Palomar. Barris vells i barris nous, que conformen un districte lluitador, d’associacions centenàries i d’esperit de carrer.

El districte, d’origen agrícola, evolució industrial i molta tradició comercial, avança a gran velocitat. L'arribada del tren d'alta velocitat (AVE) a Sant Andreu i la creació del gran parc lineal que ha de soterrar la futura estació de la Sagrera i gran part de la trinxera per on circulen les vies, suposarà una gran transformació urbanística també a nivell de ciutat.

El districte de Sant Andreu representa el 9% de la població de la ciutat i en nombre de llars mostra un pes semblant, i es caracteritza per la seva forta especialització industrial i també per una important activitat comercial.

El barri de Sant Andreu del Palomar és el nucli més antic del districte, amb més de 1.000 anys d'història documentada. Els seus límits són: el carrer Rovira i Virgili (antiga Riera d'Horta), el passeig de Santa Coloma, l'avinguda Meridiana, i les vies de ferrocarril. És un barri articulat al voltant de l’església parroquial i el carrer Gran, una de les principals vies de sortida de la ciutat des de temps immemorials. Conserva notables exemples del seu passat industrial, com el complex fabril de la Fabra i Coats, i una compacta i a vegades discordant trama urbana de carrers estrets amb bones mostres d’arquitectura popular.

 

 • Densitat de població
  305 hab/ha
 • Espais verds per habitant
  4 m2 per habitant

Diagnosis

Sant Andreu del Palomar

L’àmbit objecte d’estudi comprèn un total de 6 Superilles. Aquesta delimitació ve determinada pel Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018, on es contempla la reorganització de les xarxes de mobilitat: a peu, en transport públic (xarxa ortogonal), en bicicleta i en vehicle privat.

Documentos

Participa

Con la implicación de los vecinos, entidades y el Ayuntamiento. La participación está abierta a todas las personas interesadas a través de encuentros y actividades con incidencia en varios niveles:

 • Nivel de barrio/nivel de ciudad: en primer lugar, con las contribuciones de las entidades locales y de los vecinos, pero también con las de las organizaciones de la ciudad expertas en diferentes temáticas, que pueden enriquecer el proyecto. Este nivel se ha empezado a trabajar en las sesiones de PAD y PAM.
   
 • Participación en la definición de la propuesta o implicación en las acciones: tanto con aportaciones sobre cómo se quiere que sean las superislas como con actuaciones concretas sobre el terreno.

El proceso participativo cuentas con talleres prácticos y con un grupo impulsor en cada zona, formado por representantes de entidades y del Ayuntamiento, que actúa como motor permanente.

 • 2016: Propuestas
  • Elaboración de propuestas
  • Priorización
 • 2017-18: Implementación
  • Programación
  • Presupuesto
  • Ejecución
 • 2019: Valoración
  • Recogida de datos
  • Comparación de indicadores
  • Consecución