Convocatòria de subvencions

El Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures ve donant suport, des de l’any 2014, a iniciatives que tinguin com a objectius prioritaris  el foment de la conciliació laboral, familiar, personal i social i/o la promoció de l’economia de les cures a través de la “Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat”.

Anualment es publiquen les bases específiques de la convocatòria, normalment durant el darrer trimestre de l’any anterior al de la convocatòria, en les que es fixen els requisits i els criteris per a l’atorgament, així com els diferents àmbits i modalitats, terminis de presentació de sol·licituds, entre d’altres informacions.

Actualment, les subvencions del Departament s’adrecen a iniciatives que tinguin com a finalitat una de les dues opcions:

a) Fomentar, facilitar i promoure accions per a la conciliació del temps de cura, familiar, laboral, personal i social

b) Promoure l’economia de les cures.                         

Tot i que els requisits que han d’acomplir les propostes es concreten a cada convocatòria, giren al voltant  del suport a activitats i serveis centrats en facilitar la conciliació dels diferents temps:  familiar, laboral, personal i social de les persones i,  en relació a l ‘economia de les cures, les propostes han de contribuir a trencar els estereotips de gènere sobre la cura, fomentar la col·lectivització i dignificar els treballs de cura.

Ja es poden sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona de forma telemàtica. Al vídeo annex expliquem com utilitzar aquest canal que a partir de l’octubre del 2018 serà obligatori i substituirà l'actual tràmit en paper que es fa a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

D’altra banda, des de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum,  a la que està adscrit el Departament, ofereix tot un seguit de subvencions a aquells projectes o activitats que promoguin o reforcin el caràcter transformador de l'economia social i solidària, la gestió democràtica, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Us anirem informant puntualment de cada convocatòria. Trobareu la informació corresponent d'aquestes i altres convocatòries al web de l'Ajuntament de Barcelona (enllaç adjunt).