Entrevistes

Logo A Granel

Com que som una organització molt petita, totes les persones treballadores coneixem les tasques que fa tothom i ens podem substituir en qualsevol moment. Fet que ens facilita la conciliació del treball amb la vida personal.

El banc d'hores permet ajustar les càrregues de feina en funció de l'activitat i facilita que les persones treballadores puguin tenir flexibilitat per gestionar el seu temps.

ABD aposta per la personalització de les mesures de conciliació i temps, destacant la creació d'una comissió mixta i l'adopció d'un agent d'igualtat per portar a terme les demandes dels seus treballadors i treballadores.

El calendari laboral intern facilita l’autoorganització, amb una filosofia orientada a assolir objectius, al marge del temps que es trigui.

Organització dinàmica, innovadora, i pionera, la finalitat bàsica d’ACEFAT és la sostenibilitat de l’espai urbà, l’accessibilitat, l’ambientalització i la informació de les obres de serveis.

La forma de liderar, comunicar i implantar resulta clau per a l'èxit de les mesures de temps i conciliació,

Com a empresa petita, ens sentim orgullosos de poder atendre les necessitats de conciliació de cada persona treballadora, donant flexibilitat segons les necessitats de cadascú. 

Partint de la demanda dels treballadors i treballadores s'organitzen setmanalment, concentrant la feina en un període i així per a poder gaudir del seu temps lliure i familiar.

Can Cet és una organització socialment responsable de prestació de serveis que facilita la integració sociolaboral de persones amb discapacitat. A més d'assegurar al seu personal un lloc de treball, també els ofereix suport psicosocial.

La RSE genera beneficis molt importants, ja que tenint cura dels col·laboradors, els fidelitzes, retens els talents, disminueix l'absentisme i augmenta la implicació de tothom

Pàgines