Pacte del temps

El Pacte del Temps és una iniciativa municipal que cerca el compromís de la ciutadania i del propi Ajuntament, per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixin a la reducció de les desigualtats socials, a la millora de la qualitat de vida i a la promoció d’una economia plural al servei de les persones.

La manera com organitzem i gestionem el temps quotidià ha esdevingut un problema comú a la nostra societat i progressivament, amb els anys, aquesta preocupació ha augmentat davant de la dificultat que suposa trobar l’equilibri entre el temps personal, el familiar, el laboral, el de cura i el social. Un repte que parteix de tenir en compte que aquesta és una qüestió de major incidència en les dones i que cal contextualitzar en un marc col·lectiu de convivència i de progrés d’un territori –la ciutat de Barcelona– i, ineludiblement, en un temps que presenta una sèrie de factors i especificitats.

Tenint en compte aquests paràmetres, el Pacte del Temps de Barcelona vol ser un espai de diàleg i un instrument viu i en constant evolució que faciliti l’acció conjunta de veïnes i veïns, organitzacions, institucions i l’Administració per a construir una ciutat on les persones es (re)apropiïn del seu temps i puguin organitzar-lo per tal de satisfer les seves necessitats. És des d’aquesta concepció del temps com a dret de ciutadania, que es plantegen els objectius del Pacte del Temps i les accions i mesures que el conformen.

Evolució del Pacte:

Amb l’acord del Grup Impulsor, òrgan format per quinze organitzacions provinents de diversos àmbits, el 15 de març de 2017 s’inicia el procés de construcció d’un nou Pacte del Temps de Barcelona, procés que pren com a principis rectors: la transversalitat, la co-construcció i la concreció.

Infografia sobre el Pacte del Temps a Barcelona
Enllaços relacionats: