Recursos

2n Llibre blanc del Teletreball

La Fundació Másfamilia, juntament amb BICG, ha elaborat la segona edició del Llibre Blanc del teletreball: “Més enllà del Teletreball: Una nova forma flexible de treballar”.

 

El Departament d'Empresa i Ocupació ha estrenat un nou espai web de referència sobre la igualtat i l'organització del temps de treball

El document, realitzat per la Fundació MásFamilia amb la col·laboració del BBVA i les empreses del Foro efr, reuneix les experiències i aportacions de diverses organitzacions en l'àmbit del teletreball

La UE vol fer front a la crisi econòmica millorant la igualtat de gènere en el treball, l'economia i la societat en general.

La guia incorpora bones pràctiques de Pimes catalanes que han desenvolupat accions en els diferents àmbits de la RSE

El presencialisme laboral ha augmentat en els darrers dos anys, i és superior a Espanya en comparació amb altres països d'Europa

El GESOP ha publicat, en motiu de la celebració del 8 de març, un informe amb diverses dades sobre les diferències de gènere dins el mercat de treball català.

La comunitat urbana Grand Lyon crea un espai virtual amb recursos i informació prospectiva sobre temes relacionats amb els reptes de les ciutats al segle XXI.

Les preguntes de l'RSCat permeten conèixer la situació de partida de l'empresa en aspectes relacionats amb l'àmbit econòmic, social i ambiental i es proposen mesures de millora.

La guia pretén donar suport a pimes i micropimes per implementar la igualtat de gènere en la seva estratègia empresarial de RSE

Pàgines