Xarxa d’Empreses

Empreses innovadores en mesures de Temps i Conciliació a Barcelona.

La Xarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada al 2006 per l'Ajuntament de Barcelona i formada per empreses compromeses amb facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida laboral,

familiar, personal i social, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l'empresa i organització com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat.

Els objectius de la Xarxa són:

  • Reconèixer i promoure la tasca de les empreses i organitzacions compromeses amb facilitar l'harmonització del temps.
  • Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses i organitzacions en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment.
  • Fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.

La Xarxa està formada per més de 100 empreses i organitzacions (petites, mitjanes i grans) de diferents sectors d'actuació.

Algunes de les activitats impulsades són les jornades d'intercanvi d'experiències, la difusió de notícies d'actualitat, entrevistes i recursos, totes elles vinculades amb el temps de treball i la concilació personal, familiar, laboral i social.

Fitxers relacionats: 

Jornades, tallers, trobades i reunions de treball per intercanviar coneixements i experiències entre les empreses.

Creat amb l'objectiu de comptar amb més implicació i compromís a la Xarxa i oferir respostes més adequades a les expectatives i necessitats de les empreses.

Mesures de gestió del temps aplicables a les empreses

Recursos d'interès en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació a nivell local i internacional.

Empreses compromeses amb l'organització del temps, contribuint a fer de Barcelona una ciutat que cerca la qualitat de vida de les persones.

Una mostra de les lleis, els tractats i la normativa vigent, tant d'àmbit europeu, estatal com autonòmic, que avalen les polítiques vinculades a la conciliació.

Recull l'opinió de les empreses sobre les mesures de conciliació impulsades i altres pràctiques que voldrien implantar a la seva empresa.

Més de 100 empreses i organitzacions que conformen la Xarxa presenten les bones pràctiques implementades en els seus llocs de treball.