6a Edició del Premi, any 2017

El Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, creat l'any 2012, pretén reconèixer públicament la tasca de les empreses de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores en gestió del temps i conciliació. És una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona per a promoure l’harmonització del temps laboral, personal, familiar i social de les persones treballadores.

Al llarg de les primeres cinc edicions han estat premiades vint empreses de diferents volums i sectors d'activitat amb seu a Barcelona o a l'àrea metropolitana. Al 2012 van guanyar  UOC, Abacus i Casamitjana. Al 2013, Gaes, Criteria i SGS Tecnos. Al 2014, Metropolis CET, VertiSub, isardSAT, Vortex i Unipresalud. Al 2015, Fundació Joia, Softmachine, La Ciutat Invisible i Henkel Ibérica. I al 2016: SEAT, UPCnet, ABD, Eticas Research & Consulting i TBS.

El jurat, que està format per persones representants d’organitzacions rellevants de la ciutat, valora en les empreses candidates el seu compromís amb facilitar l'equilibri en l'ús del temps en la seva organització i la seva aportació a innovar, avançar i sensibilitzar la societat:

 • FOMENT DE TREBALL
 • CAMBRA DE COMERÇ
 • PIMEC
 • AEDIPE CATALUNYA
 • TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR DE CATALUNYA
 • CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA
 • UGT DE CATALUNYA
 • CC.OO. DE CATALUNYA
 • UNIVERSITAT DE BARCELONA
 • ASSOCIACIÓ DE DONES DIRECTIVES I PROFESSIONALS DE L’ACCIÓ SOCIAL
 • INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA
 • BARCELONA ACTIVA

Està presidit pel Sr. Alvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona

El disseny del guardó va ser realitzat per l'alumnat de primer curs de Modelisme Industrial de l'Escola Massana del curs 2012-13, i és produït per entitats col·laboradores de la Fundació ECOM i Fundació Estimia.

Sisena edició:

Com  a novetat d’enguany i per tal de facilitar la gestió del temps a l'hora de presentar les candidatures, es poden fer preferentment mitjançant el nou formulari online o bé, com en edicions anteriors, omplint la butlleta d'inscripció adjunta i presentant-la a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà, tal i com s'especifica a les bases.

La data de finalització de presentació de propostes, inicialment prevista pel 31 d'octubre, s'amplia fins al 24 de novembre de 2017. Poden presentar-se totes les empreses, entitats, associacions, cooperatives, etc., amb independència de la seva activitat i sector empresarial, implantades a Barcelona o àrea metropolitana, amb bones pràctiques de conciliació i temps.

Enguany hi ha quatre modalitats, en funció del nombre de persones treballadores: empreses micro (de menys de 10), empreses petites (entre 10 i 50), empreses mitjanes (entre 51 i 250) i empreses grans (de més de 250). A més, el jurat concedirà, si s’escau, una menció especial a una organització membre de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps). Els candidats hauran presentar una mesura innovadora destacada, a més de tot el paquet de mesures que ja s'han implementat i/o està previst implementar en l'empresa o organització.

Com han manifestat empreses guanyadores en anteriors edicions, guanyar el premi té molts beneficis a part del reconeixement del jurat: dóna fortalesa al model d'organització, dóna visibilitat pública a l'empresa, genera confiança dins l'empresa i enforteix el vincle amb la resta d'empreses que també implementen mesures de conciliació i temps.