6a Edició del Premi, any 2017

El Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, creat l'any 2012, pretén reconèixer públicament la tasca de les empreses de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores en gestió del temps i conciliació. És una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona per a promoure l’harmonització del temps laboral, personal, familiar i social de les persones treballadores.

Al llarg de les primeres cinc edicions han estat premiades vint empreses de diferents volums i sectors d'activitat amb seu a Barcelona o a l'àrea metropolitana. Al 2012 van guanyar  UOC, Abacus i Casamitjana. Al 2013, Gaes, Criteria i SGS Tecnos. Al 2014, Metropolis CET, VertiSub, isardSAT, Vortex i Unipresalud. Al 2015, Fundació Joia, Softmachine, La Ciutat Invisible i Henkel Ibérica. I al 2016: SEAT, UPCnet, ABD, Eticas Research & Consulting i TBS.

El jurat, que està format per persones representants d’organitzacions rellevants de la ciutat, valora en les empreses candidates el seu compromís amb facilitar l'equilibri en l'ús del temps en la seva organització i la seva aportació a innovar, avançar i sensibilitzar la societat:

 • FOMENT DE TREBALL
 • CAMBRA DE COMERÇ
 • PIMEC
 • AEDIPE CATALUNYA
 • TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR DE CATALUNYA
 • CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA
 • UGT DE CATALUNYA
 • CC.OO. DE CATALUNYA
 • UNIVERSITAT DE BARCELONA
 • ASSOCIACIÓ DE DONES DIRECTIVES I PROFESSIONALS DE L’ACCIÓ SOCIAL
 • INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA
 • BARCELONA ACTIVA

Està presidit pel Sr. Alvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona

El disseny del guardó va ser realitzat per l'alumnat de primer curs de Modelisme Industrial de l'Escola Massana del curs 2012-13, i és produït per entitats col·laboradores de la Fundació ECOM i Fundació Estimia.

Sisena edició:

Com  a novetat d’enguany i per tal de facilitar la gestió del temps a l'hora de presentar les candidatures, es poden fer preferentment mitjançant el nou formulari online o bé, com en edicions anteriors, omplint la butlleta d'inscripció adjunta i presentant-la a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà, tal i com s'especifica a les bases.

La data de finalització de presentació de propostes, inicialment prevista pel 31 d'octubre, s'amplia fins al 24 de novembre de 2017. Poden presentar-se totes les empreses, entitats, associacions, cooperatives, etc., amb independència de la seva activitat i sector empresarial, implantades a Barcelona o àrea metropolitana, amb bones pràctiques de conciliació i temps.

Enguany hi ha quatre modalitats, en funció del nombre de persones treballadores: empreses micro (de menys de 10), empreses petites (entre 10 i 50), empreses mitjanes (entre 51 i 250) i empreses grans (de més de 250). A més, el jurat concedirà, si s’escau, una menció especial a una organització membre de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps). Els candidats hauran presentar una mesura innovadora destacada, a més de tot el paquet de mesures que ja s'han implementat i/o està previst implementar en l'empresa o organització.

Com han manifestat empreses guanyadores en anteriors edicions, guanyar el premi té molts beneficis a part del reconeixement del jurat: dóna fortalesa al model d'organització, dóna visibilitat pública a l'empresa, genera confiança dins l'empresa i enforteix el vincle amb la resta d'empreses que també implementen mesures de conciliació i temps.
 

Deliberació del Jurat

El passat 20 de desembre, es va reunir el Jurat del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps per valorar les 26 candidatures presentades a la sisena edició.

La reunió va tenir lloc a la sala del Consolat de Mar de l'Ajuntament de Barcelona i   va ser presidida per  Álvaro Porro, Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum.  Fruit d’aquesta reunió, es va proposar l’atorgament del Premi en cadascuna de les quatre categories —micro, petites, mitjanes i grans— i de es mencions especials a empreses de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps).

Entre els criteris de valoració que es van tenir en compte destaquen la rellevància de la mesura presentada en el context i sector de l'empresa o organització que l'està duent a terme, i sobretot que la mesura signifiqui un avenç en l'equilibri dels usos del temps de treball, personal, de cura i social, i en la corresponsabilitat i la igualtat entre homes i dones.

Acte de lliurament del Premi

La deliberació del jurat es farà pública el proper 19 de març de 2018, de 17:30 a 18:30h. al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, en un acte públic presidit pel Primer Tinent d'Alcaldia Gerardo Pisarello, on es lliuraran els premis i les mencions especials a les empreses i organitzacions guanyadores.

En el decurs de l'acte,  la Dra. Estrella Montolío Duran, Catedràtica de Lingüística Hispànica de la Universitat de Barcelona i experta en comunicació amb perspectiva de gènere presentarà una conferència sobre comunicació a les empreses i organitzacions.

L’acte està obert al públic, amb inscripció prèvia, i compta amb un servei d'acollida per infants de 3 a 10 anys i un servei de traducció a llenguatge de signes. Es poden fer consultes al correu electrònic: empresesnust@bcn.cat