Nous reptes de la Xarxa NUST

El Grup Motor es va reunir el passat 27 de juny a Barcelona Activa. A la reunió van assistir 9 representants de les empreses de la Xarxa NUST.

La reunió es va iniciar amb la introducció d’Ester Vidal, Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, que va explicar les prioritats de l’Ajuntament en l’àmbit de l’economia plural i va destacar la importància de reconèixer i posar en valor l’economia de les cures.

Posteriorment, es va comentar l’alta de la Fundació Joia com a membre del Grup Motor de la Xarxa, i les baixes d’Adecco i Ops Neo. També es va realitzar un repàs de les activitats de la Xarxa NUST realitzades al 2016 i del calendari previst fins a finals d’any. Finalment, alguns dels reptes que van comentar les empreses del Grup Motor de cara a tenir en compte pel futur de la Xarxa van ser:

  • Impulsar grups de treball específics amb empreses de la Xarxa interessades en participar-hi, a partir de l’establiment de línies d’acció prioritàries.
  • Potenciar un segell de pertinença a la Xarxa NUST, a partir del qual s’haurien de marcar uns criteris mínims per tal d’atorgar el segell.
  • Promoure la relació de la Xarxa NUST amb iniciatives com la Reforma Horària.

  

Fitxers relacionats: