10 anys de Projecte Radars: la xarxa veïnal i comunitària que vetlla pel benestar i la cura dels més grans ja s’ha consolidat a més de 35 barris de la ciutat.

El projecte Radars és una iniciativa que va néixer al barri del cap d’en Grassot-Gràcia Nova, l’any 2008. És una xarxa veïnal dedicada a la prevenció i detecció de situacions de risc de les persones grans que viuen soles al barri. Amb l’objectiu de pal•liar els efectes negatius de la solitud no volguda, gràcies a la complicitat dels veïns i de l’entorn. Actualment, està consolidat a més de 35 barris de la ciutat, i es preveu que l’any 2019 funcioni a més de 53.

Des de l’any 2008, molts barcelonins i barcelonines tenen cura dels seus veïns i veïnes més grans a través del projecte Radars. Es tracta d’una xarxa veïnal, coordinada conjuntament per l’Ajuntament i el teixit associatiu de cada barri, que vetlla per la prevenció i la detecció de situacions de risc de les persones grans, garantint-ne la seva cura, seguretat i benestar.

Actualment, i gràcies al bon funcionament al llarg d’una dècada, el projecte Radars s’ha convertit en un projecte de ciutat i és present a tots els districtes, funcionant a 35 barris. L’objectiu marcat per l’any 2019 és arribar a 53 barris de Barcelona i tenir cura del màxim de veïns i veïnes majors de 75 anys, que actualment són més de 170.000.

El projecte Radars funciona amb la complicitat dels veïns i veïnes, dels comerços de proximitat i les farmàcies, els tres agents als quals se’ls anomena “radars”. Els radars vetllen per la gent gran del barri, estan atents la seva dinàmica diària, i amb sensibilitat i respecte, contribueixen a reduir el risc d’aïllament i exclusió social dels veïns més grans, sobretot d’aquells que viuen sols. Si hi ha qualsevol incidència, els radars ho comuniquen al centre de serveis socials corresponent. Altres veïns i veïnes participen com a voluntaris a través de la Plataforma de Seguiment Telefònic. Truquen periòdicament a les persones grans, amb l’objectiu d’establir una relació de confiança i vincular-los amb l’entorn.

Els centres de salut i altres agents del territori com els casals, centres cívics, entitats de voluntariat, entre d’altres, també s’impliquen a la xarxa per facilitar la incorporació de les persones grans al projecte.

Cada barri funciona d’una manera o altra, segons la seva configuració i la seva naturalesa, per tant, Radars es desenvolupa segons les característiques de cada territori. Tot i així, existeixen un espais habituals i comuns en tots els barris participants del projecte, que són: els radars veïnals, comercials i farmàcies; la Taula radars, un espai de planificació i intercanvi entre veïns i veïnes; la Plataforma de Seguiment Telefònic; la Detecció porta-a-porta, tasca realitzada per voluntaris de la Creu Roja; i les acollides i acompanyaments de gent gran a les activitats dels barris per part de voluntaris.

El projecte Radars fa més de deu anys que dona protagonisme a la comunitat, relacionant veïns i veïnes, Serveis Socials i altres agents actius locals, per convertir, conjuntament, cada barri en un espai segur i amigable per a les persones grans. És a dir, un espai de cures.

Tots aquells ciutadans i ciutadanes que vulguin col·laborar de forma activa en el Projecte Radars del seu barri poden consultar com fer-ho trucant al telèfon 93 619 73 11 o escriure al correu electrònic: radarsgentgran@bcn.cat.